Ny inspiration til dig, der er praktikvejleder

Du kan deltage på en webinarrække, bestående af 4 webinarer, hvor du lærer mere om sammenhæng, feedback, refleksion og gruppevejledning.

Første gang er d. 21. april 2022 – så tilmeld dig nu!

Webinarerne tager udgangspunkt i et nyt tema fra gang til gang, og fokus er på, hvordan du som vejleder kan:

  • Skabe sammenhæng mellem skole og praktik
  • Give eleven feedback
  • Skabe rum til refleksion
  • Vejlede i grupper

Webinarerne vil indeholde korte oplæg fra underviseren, individuel refleksion og fælles drøftelser. Der vil selvfølgelig også være mulighed for spørgsmål.

Læs mere Læs mere om indholdet, samt tilmelding og betaling