Orientering til elever om coronavirus

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden. Følg med her  og på Facebook for opdatering om skolens generelle tiltag.

 

Genåbning af skolen for elever – opdateret 15. maj 2020

Fra uge 21 begynder SOSU H en kontrolleret genåbning. De første elever, som skal møde på skolen igen, får besked i løbet af uge 21.

I løbet af de følgende uger lukker vi op for flere elever på afdelingerne. Der vil fortsat være online-undervisning, når der ikke er fysisk undervisning på afdelingerne.

På skolen skal alle overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt, så vi passer godt på hinanden. Se hygiejneinstruks under Ofte stillede spørgsmål. 


Alle andre elever

For alle elever fortsætter undervisningen online, indtil I får besked. Hold øje med mail og andre online-medier, hvor du plejer at kommunikere med dit hold.
 
Hvis du er i praktik, skal du kontakte din arbejdsgiver for retningslinjer for, hvordan du skal fortsætte din praktikperiode

 

Corona-hotline: 7226 6100

Hvis du har spørgsmål om din uddannelse i forbindelse med coronavirus, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at ringe på vores hotline mandag-fredag fra kl. 8 – 15.30. Lukket på helligdage.

Du kan også sende en mail til corona@sosuh.dk – vi besvarer e-mails i samme tidsrum, som telefonen er åben. Der må ikke sendes cpr-numre til denne e-mailadresse.

 

Uddannelsesvejledningen er åben

Vi behandler stadig ansøgninger, og du kan kontakte vejledningen via telefon eller online. Se kontaktinfo her

Ofte stillede spørgsmål

Hermed vejledninger så du nemmere kan finde ud af, hvordan du skal bruge de forskellige IT værktøjer:

Oversigt over IT på SOSU H

Brug Office 365

Sådan kommer du på Elevplan

Sådan kommer du på ITSLearning

Sådan kommer du på Microsoft Teams

Sådan kommer du på Uddata+

Har du glemt dine UNILogin?

Har du spørgsmål, der ikke løses af vejledningerne, kan du skrive til elevsupport@itcn.dk
Beskriv dit problem eller send evt. dit telefonnummer, og bed elevsupport kontakte dig.

 

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme, hvis du er syg.

Husk at melde dig syg efter gældende regler.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

SOSU H vil gøre sit yderste for at alle gennemfører deres uddannelse til tiden. Hvis du bliver syg, gælder de sædvanlige regler for sygdom og eventuel sygeeksamen.

SOSU H arbejder på at minimere konsekvenserne for alle elever under hjemsendelsen. Undervisningen fortsætter på bedst mulige vis, så du så vidt muligt ikke bliver forsinket i din uddannelse. Vi forventer, at du selv tager ansvar for at gennemføre undervisning bedst muligt hjemmefra.

 

Hvis du modtager SU og din uddannelse forlænges, vil din SU også automatisk blive forlænget.

Grundet COVID-19 gives der nu mulighed for at man kan optage ekstra SU-lån.

Læs om muligheden på su.dk

Du kan finde oplysninger om dine aktuelle SU-forhold på minSU.

 

Har du særlige problemer med din SU, kan du sende en mail til su@sosuh.dk

Når du skal på skolen den kommende tid, gælder disse:

Hygiejneinstruks for grundforløb og hovedforløb

Hygiejneinstruks for 10. klasse

Alle uddannelsesforløb starter som planlagt, indtil videre online. Du får nærmere besked direkte.

 

D. 16. maj blev der lavet ny lov for prøveafholdelse. Det betyder, at:

  • Prøver i grundfag på grund- og hovedforløb er aflyst. Elevernes standpunktskarakterer ophøjes midlertidigt som prøvekarakter. Dette er gældende frem til sommerferien 2020.
  • Grundforløbseleverne går til prøve i det uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøven). Prøven afholdes individuelt. Grundet COVID-19 kan der ikke gennemføres gruppeprøver
  • Prøver i de uddannelsesspecifikke fag på social- og sundhedshjælper, social – og sundhedsassistent og pædagogisk assistent gennemføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Alle elever på hovedforløb gennemfører også deres afsluttende prøve som individuelt forløb. I lighed med grundforløbsprøven kan gruppeprøver heller ikke gennemføres her. Detaljer omkring prøveafholdelse udmeldes lokalt, efterhånden som prøverne planlægges.

Alle prøver planlægges med fysik fremmøde for elev og eksaminator. Censor kan evt. være tilkoblet virtuelt.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline telefonnummer og mailadresse, hvis det er coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

Corona@sosuh.dk / 7226 6100 

Se her i hvilket tidsrum, der svares.