Orientering til elever om coronavirus

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden – og følg med i udviklingen. Følg med her for opdatering om skolens tiltag og på coronasmitte.dk for udviklingen i myndighedernes anbefalinger.

 

Elever og kursister skal tidligst møde op på skolen igen mandag d. 11. maj 2020

Undervisningen fortsætter online. Hold øje med mail og andre online-medier, hvor du plejer at kommunikere med dit hold. Vi opdaterer her og på Facebook med generelle beskeder – så følg også med der.
 
Hvis du er i praktik, skal du kontakte din arbejdsgiver for retningslinjer for, hvordan du skal fortsætte din praktikperiode

 

Corona-hotline: 7226 6100

Hvis du har spørgsmål om din uddannelse i forbindelse med coronavirus, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at ringe på vores hotline mandag-fredag fra kl. 8 – 15.30.

Du kan også sende en mail til corona@sosuh.dk – vi besvarer e-mails i samme tidsrum, som telefonen er åben. Der må ikke sendes cpr-numre til denne e-mailadresse.

 

Uddannelsesvejledningen er åben

Vi behandler stadig ansøgninger, og du kan kontakte vejledningen via telefon eller online. Se kontaktinfo her

Ofte stillede spørgsmål

Hermed vejledninger så du nemmere kan finde ud af, hvordan du skal bruge de forskellige IT værktøjer:

Oversigt over IT på SOSU H

Brug Office 365

Sådan kommer du på Elevplan

Sådan kommer du på ITSLearning

Sådan kommer du på Uddata+

Har du glemt dine UNILogin?

Har du spørgsmål, der ikke løses af vejledningerne, kan du skrive til elevsupport@itcn.dk

 

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme, hvis du er syg.

Husk at melde dig syg efter gældende regler.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

SOSU H vil gøre sit yderste for at alle gennemfører deres uddannelse til tiden. Hvis du bliver syg, gælder de sædvanlige regler for sygdom og eventuel sygeeksamen.

SOSU H arbejder på at minimere konsekvenserne for alle elever under hjemsendelsen. Undervisningen fortsætter på bedst mulige vis, så du så vidt muligt ikke bliver forsinket i din uddannelse. Vi forventer, at du selv tager ansvar for at gennemføre undervisning bedst muligt hjemmefra.

 

Munksgaard har givet fri adgang til deres i-bøger, foreløbig frem til 28. april 2020.

Læs guide til at få adgang her

Prøve ved videokonference tilbydes i første omgang elever, der skal til afsluttende prøve på uddannelserne til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent, samt grundforløbselever, der ikke har opnået bestå karakter i det uddannelsesspecifikke fag

Elever, der tilbydes prøve ved videokonference, kontaktes direkte.

Elever, der tilbydes prøve ved videokonference, kontaktes direkte.

Du kan herunder læse om, hvordan det foregår, og blive introduceret til GoToMeeting. GoToMeeting er et professionelt online-mødeværktøj, hvor prøverne afholdes.

Se video: Log på GoToMeeting

Læs dokument: Vejledning i GoToMeeting

 

Inden prøven

 • Forud for din prøve vil du modtage en mail med et link, som du skal kopiere ind i adressefeltet på din browser.
 • Ved prøven skal du have pc eller tablet til rådighed.
 • Inden prøven starter skal du sørge for at sætte dig i et rum, hvor du er alene, og hvor der er ro.
 • Du skal fremvise billedlegitimation ved prøvens start
 • Du skal bekræfte, at du er alene i rummet og ikke modtager uretmæssig hjælp

Under prøven

 • Når prøven starter, åbner du linket, og du inviteres til at deltage i prøven.
 • Under prøven deltager eksaminator og censor.
 • Under prøven skal du sørge for at se på skærmen/kameraet, så du er i kontakt med eksaminator og censor. Undgå at læse op. I stedet skal du tale ud fra dine noter.
 • Det er vigtigt, at du forbereder dig på en mundtlig præsentation af dit praksiseksempel, da det ikke vil være muligt at præsentere noget skriftligt, via billedmateriale eller andet visuelt materiale. 
 • Kameraret skal have frit udsyn til dig (eleven) og så meget af rummet som muligt

Efter prøven

 • Efter prøven voterer eksaminator og censor, og du får besked om prøveresultatet.
 • Ved bestået prøve vil du i løbet af et par hverdage modtage dit uddannelsesbevis i e- boks.

 

Læs de fulde Retningslinjer for prøveafholdelse ved videokonference

Indtil 11. maj sker følgende vedr. prøver og afsluttende prøver på grundforløb og hovedforløb

 

Prøveforløb på Grundforløb 2:

Hvis du har beståede standpunktskarakterer i grundfagene og det uddannelsesspecifikke fag:
Du afslutter dit Grundforløb uden at gå til prøve i grundfag og uden at gå til grundforløbsprøve. Du skal i så fald ikke foretage dig yderligere. Dit uddannelsesbevis vil blive sendt til dig i e-boks.

Hvis du ikke har en bestået karakter i det uddannelsesspecifikke fag:
SOSU H kontakter dig telefonisk og tilbyder dig en prøve ved videokonference. Du modtager brev i din E-boks, hvor du kan læse mere om  prøve ved videokonference.

Hvis du ikke har bestået et eller flere grundfag:
Du vil blive kontaktet direkte og hurtigst muligt med henblik på at planlægge forløbet ud fra en individuel, faglig vurdering.

 

Afsluttende prøveforløb på social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent-, samt pædagogisk assistentuddannelse:

Hvis prøverne er planlagt til at foregå inden den 11. maj, kommer der til at ske følgende:

Grundfag:
Du skal ikke aflægge prøve i dine grundfag. Dine standpunktsbedømmelser i grundfagene ophøjes til en prøvekarakter, og du er klar til at gå til den afsluttende prøve. Hvis du ikke har bestået et eller flere grundfag, vil du blive kontaktet for videre plan.


Afsluttende prøve:
Vi har nu af ministeriet fået tilladelse til at gennemføre de afsluttende prøver ved videokonference.

Derfor tilbyder SOSU H dig, at du kan komme til den afsluttende prøve ved videokonference på din uddannelse til henholdsvis social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent på det tidspunkt, hvor den er planlagt til.
Læs mere i det brev du modtager i din E-boks.

Hvis du modtager SU og din uddannelse forlænges, vil din SU også automatisk blive forlænget.

Grundet COVID-19 gives der nu mulighed for at man kan optage ekstra SU-lån.

Læs om muligheden på su.dk

Du kan finde oplysninger om dine aktuelle SU-forhold på minSU.

 

Har du særlige problemer med din SU, kan du sende en mail til su@sosuh.dk

Skal du starte på social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentuddannelsen d. 14. april, får du brev om opstart i din e-Boks i uge 15.

Skal du starte på Grundforløb 2 d. 27. april, får du nærmere informationer efter påske.

Alle uddannelsesforløb starter som planlagt, indtil videre online.

 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline telefonnummer og mailadresse, hvis det er coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

Corona@sosuh.dk / 7226 6100 

Se her i hvilket tidsrum, der svares.