Hvad kan du bruge læsevejledningen til?

Du kan;

 • lære at huske det, du læser
 • få vejledning i at bruge lydbøger, hjemmesider, apps, m.m.
 • lære at læse hurtigere
 • få gode råd til, hvordan du formulerer dig
 • få sparring til eksamensforberedelse
 • få orientering om andre tilbud, der kan gavne dit uddannelsesforløb
 • få hjælp, hvis du har funktionsnedsættelse for eksempel syns- eller hørenedsættelse mm.
 • få hjælp, hvis du har koncentrationsbesvær
 • blive henvist til vores SPS-vejledere. Du bliver henvist, hvis du har behov for specialpædagogisk støtte (SPS) i form af studiestøttetimer (SST).

Du kan også;

 • blive screenet for ordblindhed
 • blive screenet, hvis du har svært ved tal

Hvornår kan du komme i læsevejledningen?

Læsevejledningen er åben næsten hver dag, og du er velkommen til at kigge forbi. Du kan også ringe eller sende en sms.

Kontakt læsevejlederne

Du kontakter læsevejlederne ved at sende en sms eller mail med dit navn, telefonnummer og uddannelse.

Polina Skjoldborg
Læsevejleder
Tlf. 2510 3762
Hanne Birk Nielsen (Orlov)
Specialpædagogisk vejleder Brøndby, Herlev
Tlf. 3058 8195
Berit Villumsen
Læsevejleder
Tlf. 4018 8028
Lone Rosendahl
Specialpædagogisk vejleder Brøndby, Gladsaxe, Herlev
Tlf. 2825 0797