Hvad kan du bruge læsevejledningen til?

Du kan;

  • lære at huske det, du læser
  • få vejledning i at bruge lydbøger, hjemmesider, apps, m.m.
  • lære at læse hurtigere
  • få gode råd til, hvordan du formulerer dig
  • få sparring til eksamensforberedelse
  • få orientering om andre tilbud, der kan gavne dit uddannelsesforløb
  • få hjælp, hvis du har funktionsnedsættelse for eksempel syns- eller hørenedsættelse mm.
  • få hjælp, hvis du har koncentrationsbesvær
  • få hjælp, hvis du har indlæringsvanskeligheder

Du kan også;

  • blive screenet for ordblindhed

Hvornår kan du komme i læsevejledningen?

Læsevejledningen er åben næsten hver dag, og du er velkommen til at kigge forbi. Du kan også ringe eller sende en sms.

Kontakt læsevejlederne

Du kontakter læsevejlederne ved at sende en sms eller mail med dit navn, telefonnummer og uddannelse.

Polina Skjoldborg
Læsevejleder, København
Tlf. 2510 3762
Hanne Birk Nielsen
Specialpædagogisk vejleder Brøndby, Herlev
Tlf. 3058 8195
Berit Villumsen
Læsevejleder, Hillerød
Tlf. 4018 8028
Lone Rosendahl
Specialpædagogisk vejleder Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Herlev
Tlf. 2825 0797