Alkohol og rusmidler

Alkohol må ikke indtages på SOSU H. Ved særlige lejligheder kan en leder give tilladelse til at drikke alkohol. Du må ikke besidde eller indtage nogen form for narkotika og andre rusmidler på skolens område. Det er heller ikke tilladt at møde i skole i påvirket tilstand. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse.

 

Fremmøde, fravær og sygemelding

Læs her

 

Læringsaktiviteter

På SOSU H har vi en forventning om, at du som elev eller kursist møder interesseret og forberedt til undervisning, aktiviteter og forløb. Som elev er du forpligtet til at deltage i de læringsaktiviteter, der er på SOSU H.

 

Mobiltelefoner

Din telefon skal være slukket eller på lydløs i timerne. Det giver dig bedst mulighed for at være opmærksom og koncentreret. Din underviser kan dog bede dig om at bruge telefonen i forbindelse med læringsaktiviteterne – den kan jo være et godt redskab i forbindelse med de faglige aktiviteter, der foregår. Højlydt samtale eller afspilning af musik må ikke finde sted på måder, tidspunkter eller steder, hvor det kan medføre gener for andre.

 

Mobning

Mobning accepteres ikke under nogen former. Hverken i skrift eller tale, ansigt til ansigt eller digitalt. Hvis du opfører dig anstødeligt, respektløst eller grænseoverskridende, vil skolen straks iværksætte sanktioner. Trusler om vold accepteres ikke på SOSU H og kan resultere i bortvisning og politianmeldelse.

 

IT-politik

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, information eller kommunikation, som er strafbart ifølge dansk lovgivning. Den gode opførsel, vi udviser, når vi mødes i virkeligheden, er også den, vi møder hinanden med online.

 

Oprydning

Vi har flotte bygninger og gode læringsrum med bl.a. velfærdsteknologisk udstyr. Det skal vi sammen passe godt på. Det betyder, at alle rydder op efter sig og efterlader lokaler og områder i pæn og ordentlig stand. Vi har alle sammen ansvar for oprydningen på skolen.
Du skal både passe på skolens ting og dine egne ting. Skolen har ikke erstatningspligt ved tyveri.

I denne sammenhæng skal det præciseres, at du skal indtage din mad i de områder, der er indrettet til det. Det er ikke tilladt at spise i klasselokalerne – de skal nemlig bruges til noget helt andet.

 

Påklædning

Din påklædning ikke må stå i vejen for respektfuldt samarbejde. Hvis din påklædning betyder, at du er svær at identificere eller overskrider skolens opfattelse af almindelig anstændighed, forbeholder skolen sig ret til at bede dig om at ændre påklædning.

 

Rygning

Skolen er en røgfri arbejdsplads, også hvad angår e-cigaretter. Rygning må kun foregå inden for de afmærkede steder. Rygning må ikke finde sted indendørs eller ved ind- og udgange. Det er en helt naturlig del af at tage hensyn til andre mennesker, at der ikke ryges der, hvor det kan genere andre.

Skoleafdelingerne i Frederikssund og Gladsaxe har røgfri skoletid. Det vil sige, at elever, ansatte og besøgende m.fl ikke ryger i eller udenfor skolens område i skoletiden.

 

Uvedkommende personer

Personer, som skolens ansatte vurderer er uvedkommende, vil blive bortvist. Det gælder både til hverdag og til fest.

 

Mulige sanktioner

Da vi på SOSU H værner om de gode relationer og det gode miljø, har vi sanktioner, hvis elever ødelægger det. Det har konsekvenser, hvis ordensreglerne ikke følges. Det er skolens ansatte, der vurderer, om reglerne er overtrådt.

Sanktionerne vil typisk handle om en påtale, som kan følges op af en skriftlig advarsel, udelukkelse i kortere/længere tid fra fortsat undervisning og i særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelse af ordensreglerne føre til en samtale med efterfølgende bortvisning samt eventuel involvering af øvrige myndigheder.