Fra den 31. juli har hele SOSU H røgfri skoletid for at støtte op om det nationale projekt Røgfri Fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge, dampe eller snuse i det tidsrum (kl. 7.00-17.00), hvor du er i skole på SOSU H – hverken på eller uden for matriklen.

SOSU H har røgfri skoletid for:

  • at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø
  • at støtte op om en røgfri fremtid, hvor børn og unge ikke ryger
  • at støtte de unge i deres ønske om ikke at begynde at ryge
  • at overholde gældende lovgivning (LBK nr 1632 af 18/06/2021 ”Lov om røgfri miljøer” samt ”National handleplan mod børn og unges rygning”)

Hvor

Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område*. Det vil sige, at du ikke kan forlade skolens område for at ryge, dampe eller på anden måde benytte tobaksvarer andre steder. Det gælder også, når du er på tur.

*Jf. national handleplan mod børn og unges rygning 15.12.2020

Hvornår

Røgfri skoletid skal forstås således, at det omfatter det tidsrum, hvor der er aktiviteter på SOSU H, dvs. mellem kl. kl. 7.00 – 17.00 samt ved evt. aftenundervisning eller aftenarrangementer.
Røgfri skoletid skal IKKE forstås som den enkeltes individuelle skematid.

Hvem

Røgfri skoletid gælder elever, kursister, medarbejdere samt gæster, leverandører m.fl. der færdes på SOSU H.

Hvad

Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak og tobakslignende produkter: cigaretter, e-cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer, skrå m.v.

Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster, hvis dette gør det muligt for dig at overholde den røgfri skoletid.

Har du brug for hjælp til rygestop?

Hvis du er ryger, kan du finde hjælp til rygestop eller hjælp til at overholde røgfri skoletid her:

  • Du kan downloade app’en XHALE eller se på https://xhale.dk, det er en hjemmeside til rygestop især for unge mellem 16–25 år.
  • Du kan ringe til Stoplinien tlf. 80 31 31 31 eller tjekke hjemmesiden: stoplinien.dk/
  • Du kan kontakte din ansættelseskommune/egen kommune. De har forskellige tilbud som medarbejdere og borgere kan benytte.

Hvis du overtræder reglerne

Reglerne for røgfri skoletid er en del af SOSU Hs ordensregler. Overtrædelse af reglerne behandles jf. ”Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne”, der fremgår her.