AMU-pakke 1 til dagtilbudsområdet EUV1 PAU

Sted
Dato
Varighed
Pris
AMU-pakke 1 til dagtilbudsområdet EUV1 PAU
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/8-21/8 + 9/9-11/9 + 7/10-11/10 + 28/10-30/10 + 9/12-10/12 2024
Varighed 16 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 11.288,75,-

Hvad lærer du?

Efter endt uddannelse kan du

- arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre.

- på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden.

- anvende pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i deres daglige praksis, således at du kan forbedre kvaliteten af det daglige samspil med børnene. 

-anvende viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken

-være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.

- planlægge, gennemføre og evaluere på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

- med afsæt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer tilrettelægge den pædagogiske praksis.

- inddrage børneperspektivet og undersøge, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

-indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde

Målgruppe

Du arbejder indenfor det pædagogiske område men er ikke uddannet i faget. 

Arbejdsmarkedsuddannelser

48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

49857 Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1

42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

48384 Den styrkede pædagogiske læreplan