AMU-pakke 2 mod EUV1 PAU

Sted
Dato
Varighed
Pris
AMU-pakke 2 mod EUV1 PAU
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/9-19/9 + 21/10-23/10 + 4/11-6/11 + 14/11-15/11 + 21/11-22/11 + 2/12-4/12 2024
Varighed 17 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 11.267,65,-

Hvad lærer du?

Uddannelsens mål er:

at du kan yde hjælp og støtte på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

at du kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde.

at du har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

at du kan håndtere vold på en måde, at borgerens udviklingsperspektiv fastholdes.

at du kan udarbejde, anvende, opfølge og evaluere på individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

at du kan medvirke ved medicinadministration inden for dit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning.

at du kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt med henblik på øget patientsikkerhed.

Målgruppe

Du arbejder indenfor det pædagogiske område men er ikke uddannet i faget. 

Arbejdsmarkedsuddannelser

44627 Medvirken ved medicinadministration

40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

49489 Magt og omsorg