Forløb - pædagogisk område

Efter uddannelse er du godt rustet til at arbejde i daginstitution. Måske er du ufaglært og får efter forløbet mod på at søge ind på uddannelsen til Pædagogisk assistent.

Sted
Dato
Varighed
Pris

Kursusmål

Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan, som ramme for det pædagogiske arbejde, og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.

Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.

Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.