Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

Deltagerne kan, på et grundlæggende niveau, støtte den sindslidende i socialpsykiatrien til at mestre livet personligt og socialt.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 6/2 + 7/2 + 20/2-21/2 + 6/3-7/3 + 20/3-21/3 + 3/4 + 4/4 2023
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 5.995,50,-
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 6/6-8/6 + 19/6-21/6 + 3/7-6/7 2023
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 5.995,50,-
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/11-10/11 + 20/11-22/11 + 4/12-7/12 2023
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 5.995,50,-

Mål

  • Deltageren kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed.
  • Endvidere kan deltageren medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Desuden kan deltageren medvirke i rådgivning i forhold til rettigheder, information (herunder om brugerbevægelsen) og støtte til den sindslidende borger og dennes pårørende og øvrige netværk.
  • Deltageren kan genkende psykoser og angsttilstande (ud fra viden om baggrund og adfærd) hos den sindslidende borger samt videregive observationer til relevante samarbejdspartene.
  • Deltageren har kendskab til relevant medicinsk behandling og dennes virkninger og bivirkninger. Desuden har deltageren kendskab til misbrugsproblematikker.
  • Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats (herunder forebyggelse af indlæggelse) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede udvikling og organisering af psykiatrien.
  • Desuden kan deltageren i samspil med den sindslidende borger samt andre samarbejdspartnere medvirke til at evaluere og justere egen indsats i et længerevarende samarbejde med den sindslidende borger. I den forbindelse kan deltageren opsøge relevant viden med henblik på udvikling af egen praksis.
  • Deltagerne kan, inden for eget kompetenceområde, arbejde med øget bevidsthed om egne grænser i arbejdssituationer og er mere bevidste om egne ressourcer og begrænsninger. I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning.
  • Endvidere har deltageren kendskab til værdierne i FN's Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien, herunder den indsats, der er placeret i hjemmeplejen. Det er en fordel. at deltageren har nogen erfaring fra arbejdet med psykiatriske/socialpsykiatriske brugere.
Uddannelsen er relevant for medarbejdere med arbejdsfunktioner svarende til social- og sundhedshjælpere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere m.v.