Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

Sted
Dato
Varighed
Pris
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/11-10/11 + 20/11-22/11 + 4/12-7/12 2023
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.398,50,-

Hvad lærer du?

Du lærer, på et grundlæggende niveau, at støtte den sindslidende i socialpsykiatrien til at mestre livet personligt og socialt.

Du kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger i overensstemmelse med dennes behov, ønsker og sikkerhed.

Endvidere kan du medvirke til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Desuden kan du medvirke i rådgivning i forhold til rettigheder, information (herunder om brugerbevægelsen) og støtte til den sindslidende borger og dennes pårørende og øvrige netværk.

Du kan genkende psykoser og angsttilstande (ud fra viden om baggrund og adfærd) hos den sindslidende borger samt videregive observationer til relevante samarbejdspartene.

Du har kendskab til relevant medicinsk behandling og dennes virkninger og bivirkninger. Desuden har du kendskab til misbrugsproblematikker.

Du kender din egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats (herunder forebyggelse af indlæggelse) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede udvikling og organisering af psykiatrien.

Desuden kan du i samspil med den sindslidende borger samt andre samarbejdspartnere medvirke til at evaluere og justere egen indsats i et længerevarende samarbejde med den sindslidende borger. I den forbindelse kan du opsøge relevant viden med henblik på udvikling af egen praksis.

Du kan, inden for eget kompetenceområde, arbejde med øget bevidsthed om egne grænser i arbejdssituationer og er mere bevidste om egne ressourcer og begrænsninger. I sit daglige arbejde kan du tage højde for relevant gældende lovgivning.

Endvidere har du kendskab til værdierne i FN's Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien, herunder den indsats, der er placeret i hjemmeplejen. Det er en fordel. at deltageren har nogen erfaring fra arbejdet med psykiatriske/socialpsykiatriske brugere.
Uddannelsen er relevant for medarbejdere med arbejdsfunktioner svarende til social- og sundhedshjælpere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere m.v.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 40938