Hvad fejler den syge

Sted
Dato
Varighed
Pris
Hvad fejler den syge
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 30/10-3/11 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 670,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-
Hvad fejler den syge
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 5/2-9/2 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 670,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-
Hvad fejler den syge
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 22/4-26/4 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 670,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-

Hvad lærer du?

Hvad fejler den syge? er et enkeltfag fra uddannelsen til Serviceassistent. Du lærer at genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande og lette ubehag og forebygge risici hos syge patienter.

Målet er, at du kan udføre patientrelaterede funktioner, så patientens fysiske sikkerhed øges.

Du kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande og lette ubehag og forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande.

Du kan - såvel under vejledning som selvstændigt - skaffe dig relevant viden om konkrete sygdomme.

Endvidere kan du videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der i det daglige arbejder med syge patienter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Hvad fejler den syge? 05286-1