Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen (1)

Deltageren kender menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og er bevidst om sit ansvar for samarbejde med den sindslidende og relevante samarbejdspartnere. Deltageren kender sin egen funktion i hjemmeplejen med at give praktisk hjælp og bistand i forhold til den socialpsykiatriske organisation.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 16/8-18/8 + 28/8-29/8 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Kursusmål

  • I det daglige arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem m.m. kan deltageren på en tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med sindslidende.
  • Deltageren kender sin egen funktion i hjemmeplejen i forhold til den samlede indsats for den sindslidende borger.
  • I den forbindelse forstår deltageren sin funktion i forhold til socialpsykiatriens udvikling og organisering.
  • Ud fra kendskab til baggrunden for menneskers adfærd ved psykoser og angsttilstande kan deltageren observere ændringer i borgerens behov og videregive dem til relevante samarbejdspartnere.
  • Deltageren kan bede om hjælp til opgaver hos relevante samarbejdspartnere på baggrund af viden om arbejdsmiljøets betydning, eget jobområde, egne grænser og tværfaglige samarbejdspartneres ressourcer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i hjemmeplejen m.m. med intet eller meget ringe kendskab til arbejdet med mennesker med en sindslidelse.