Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen

Sted
Dato
Varighed
Pris
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 16/8-18/8 + 28/8-29/8 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Hvad lærer du?

Du får grundlæggende forståelse for konflikters opståen, udvikling, samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. 

Du kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning i dit daglige arbejde.

Du kan medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter.

Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan du bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

Du kan basere dit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i hjemmeplejen m.m. med intet eller meget ringe kendskab til arbejdet med mennesker med en sindslidelse.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 40933