Kursus­pakke til det specia­liserede social­område

Sted
Dato
Varighed
Pris
Kursuspakke til det specialiserede socialområde
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 20/11-23/11 + 24/11-28/11 + 29/11-30/11 + 1/12-7/12 + 8/12-12/12 2023
Varighed 17 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 10.715,35,-

Hvad lærer du?

Kursuspakken er til dig der er ufaglært og faglært, der allerede arbejder på det specialiserede socialområde, eller gerne vil ind på området.

Du lærer blandt andet at tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Endvidere lærer du at:

- anvende de gældende indberetningsskemaer og kende det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.

- observere og reagere på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den medicinske behandling og på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner.

- samarbejde med borgeren om at indtage medicinen korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og ønsker. 

- forstå hensigten med handleplaner ifølge serviceloven og kan indgå i arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan og omsætte den til mål for det daglige arbejde. 

- håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. 

- indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. 

Målgruppe

Kursuspakken er målrettet ledige, ufaglærte og faglærte, der allerede arbejder på området, eller gerne vil ind på området

Arbejdsmarkedsuddannelser

44327 Magt og omsorg, 4 dage
40138 Implementering af handleplaner, 2 dage
49489 Medvirken ved medicinadm., 3 dage
44886 Voldsforebyggelse, 5 dage
40142 Dokumentation og evaluering, 3 dage

Kursuspakken giver 1,6 uges merit på Pædagogisk assistentuddannelse.

Fagene fremgår af Region Sjællands positivliste