Mennesker med funktions-nedsættelse og psykisk lidelse

Sted
Dato
Varighed
Pris
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/12-14/12 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

Lær at handle på tegn på psykiske lidelser hos borgere med kognitiv funktionsnedsættelse og øge borgerens trivsel gennem relationsarbejdet.

Efter uddannelsen kan du; 

i det socialpædagogiske samarbejde med borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse og en psykisk lidelse som tillæg, skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer.

gennem relationsarbejde bidrage til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen. Og på denne baggrund, med borgerens accept, indgå i relevant pårørendearbejde.

på baggrund af viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer og kendskab til den enkelte borger, herunder funktionsnedsættelsen, kan du genkende tegn på psykisk lidelse hos borgeren og reagere afstemt i forhold hertil.

i samarbejde med borgeren dokumentere og videregive egne iagttagelser til kollegaer og andre faggrupper.

Målgruppe

Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelser 48216