Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse

Du får på denne uddannelse viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Du lærer at iagttage og handle på tegn på psykiske lidelser, ligesom du lærer at dokumentere, videregive og samarbejde i forhold til dette. Efter uddannelsen vil du gennem relationsarbejdet med borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Mål

  • Deltageren kan, i det socialpædagogiske samarbejde med borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse og en psykisk lidelse som tillæg, skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer.
  • Deltageren kan gennem relationsarbejde bidrage til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen. Deltageren kan på denne baggrund, med borgerens accept, indgå i relevant pårørendearbejde.
  • På baggrund af viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer og kendskab til den enkelte borger, herunder funktionsnedsættelsen, kan deltageren genkende tegn på psykisk lidelse hos borgeren og reagere afstemt i forhold hertil.
  • Deltageren kan i samarbejde med borgeren dokumentere og videregive egne iagttagelser til kollegaer og andre faggrupper.

Målgruppe

Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 23/1-25/1 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 12/12-14/12 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-