Mentalisering i omsorgs- og relations-arbejdet

Sted
Dato
Varighed
Pris
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 11/4-13/4 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 3/10-5/10 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Hvad lærer du?

Lær at se bag om adfærden og at være opmærksom på din egen rolle. Du lærer at anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.

Herunder kan du:

Anvende din forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.

Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.

Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.

Garantikursus

Holdet i perioden 11/4 - 13/4 2023 er et Garantikursus og afholdes uanset antallet af tilmeldinger.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk og/eller sundhedsfagligt arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der eksempelvis arbejder på ældreområdet, dagtilbudsområdet eller specialområdet.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 48670