Online - Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

Sted
Dato
Varighed
Pris
Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning
StedKompetencecenter Online, Online, 2730 Herlev
Periode 5/9 + 21/9 + 27/9 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1,-

Hvad lærer du?

Tilrettelæg og gennemfør pleje og relevant behandling af inkontinens og lær at forebygge borgernes inkontinensproblemer.

Ud fra tidligere erhvervet grundlæggende viden om inkontinens kan du iværksætte relevant pleje og behandling af inkontinens, evt. i et tværfagligt samarbejde.

I den forbindelse kan du anvende viden om sygdommes og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens.

Du kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst muligt omfang generer borgerens hverdagsliv.

Du kender de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området og kan opsøge viden om aktuelle og relevante hjælpemidler.

Du kan vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Dun kan vejlede kolleger i lokale instrukser og kan vurdere egen pleje- og behandlingsindsats mhp. at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter i fx hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og sygehusområdet, samt inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder.

Arbejdsmarkedsuddannelse

42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning, 3 dage