Oplærings-vejleder for social- og sundheds-assistenter - Fokus 3

Social- og sundhedshjælperelev sidder med en opgave
Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 3
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 9/5-12/5 + 30/5-2/6 + 12/6-15/6 + 27/6-30/6 2023
Varighed 16 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 9.896,80,-
To elever smiler.

Hvad lærer du?

Vi sætter bl.a. fokus på transfer, inddragelse af samarbejdspartnere, konfliktløsning og analyse af egen vejlederpraksis. 

  • Du kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer.
  • Du kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i oplæringsmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af oplæringsmål.
  • Du kan i oplæringsvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis.
  • Du kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i oplæringsvejledning.
  • Du kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af oplæringvejlederpraksis.
  • Du kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denne.
  • Du kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov.
  • Du kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens oplæringsforløb, samt medvirke til at udvikle oplæringsstedet som uddannelsessted.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som oplæringsvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever. 

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som oplæringsvejleder eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning (48381-)

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (40598-)