Oplærings-vejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1

Pædagogisk assistentelev
Sted
Dato
Varighed
Pris
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 22/5-25/5 + 6/6-8/6 + 19/6-22/6 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 4/9-7/9 + 20/9-22/9 + 2/10-5/10 2023
Varighed 11 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.717,80,-

Hvad lærer du?

Lær at tilrettelægge og gennemføre vejledning i forhold til udvikling af erhvervsfaglige kompetencer hos dine social- og sundhedsassistentelever

Efter uddannelsen kan du:

 • tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelserne samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring
 • i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave
 • forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning
 • ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis
 • med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde
 • identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
 • bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum
 • bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
 • identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen
 • anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet- anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion
 • planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter. 

Arbejdsmarkedsuddannelse

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis 49970