Opsporing og omsorg ved dysfagi

På uddannelsen får du kendskab til, hvad dysfagi er samt, hvilke borgere eller patienter, der kan have dysfagi. Du vil få viden om, hvordan du bedst støtter borgere eller patienter under måltidet samt vigtigheden af madens og væskens konsistens.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Opsporing og omsorg ved dysfagi
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/1-17/1 2023
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.392,80,-
Opsporing og omsorg ved dysfagi
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 21/8-22/8 2023
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.392,80,-

Kursusmål

På baggrund af viden om, hvad dysfagi er samt, hvilken betydning dysfagi har for borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne kan deltageren:

  • Opspore borgere/patienter, der viser tegn på dysfagi samt medvirke til den videre udredning i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
  • Forebygge eller minimere konsekvenserne af dysfagi på baggrund af viden om betydningen af madens og væskens konsistens, samt betydningen af siddestillingen under måltidet.
  • Medvirke i rådgivningen af borgere/patienter samt pårørende, så hverdagen med dysfagi mestres bedst mulig.
  • Medvirke til træning eller behandling af borgere/patienter med dysfagi i samråd med ergoterapeuten.
  • Endvidere har deltageren kendskab til de nationale anbefalinger og retningslinjer, der findes på området.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger, handicaphjælpere samt andet personale, der har kontakt med borgere eller patienter under måltiderne. Deltageren kan eksempelvis være ansat på plejecenter, hospital, hjemmeplejen, eller på boenheder for fysisk handicappede.