Professiona-lisering af faglige relationer

Et billede af social-og sundhedsassistent, der snakker med en borger i en kørestol.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Professionalisering af faglige relationer
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 13/9-15/9 + 25/9-26/9 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.319,25,-

Hvad lærer du?

Uddannelsen giver dig viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet, og du lærer at identificere tegn på svigt i den professionelle relation. 

Efter uddannelsen:

Kender du rammer og lovgrundlaget for det professionelle arbejde og kan omsætte denne viden ind i kerneopgaven

Kan du i dit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere

Opnår du forståelse for og viden om forskellige typer relationer samt relationens betydning i forskellige faglige sammenhænge. Herunder identificere tegn på svigt i den professionelle relation og dets betydning for borger, pårørende og kollegaer

Kan du identificere faglige relationer, hvor denne møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis den professionelle relation, og kan handle på baggrund af denne viden.

Kan du anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder der knytter an til professionelle relationer hvilket understøtter egen udvikling i relationen og fremmer arbejdspladsens professionelle relationer.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der fx arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.

Arbejdsmarkedsuddannelse