Professionalisering af faglige relationer

Uddannelsen giver deltageren viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og kan identificere tegn på svigt i den professionelle relation. Uddannelsen medvirker til at deltageren fremadrettet vil kunne handle hensigtsmæssigt i det samspil, der udfordrer den professionelle relation.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Professionalisering af faglige relationer
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/1-27/1 + 1/2-3/2 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Kursusmål

Deltageren:

  • kender rammer og lovgrundlaget for det professionelle arbejde og kan omsætte denne viden ind i kerneopgaven
  • kan i sit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere
  • opnår forståelse for og viden om forskellige typer relationer samt relationens betydning i forskellige faglige sammenhænge. Herunder identificere tegn på svigt i den professionelle relation og dets betydning for borger, pårørende og kollegaer
  • kan identificere faglige relationer, hvor denne møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis den professionelle relation, og kan handle på baggrund af denne viden.
  • kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder der knytter an til professionelle relationer hvilket understøtter egen udvikling i relationen og fremmer arbejdspladsens professionelle relationer.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der fx arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.