SSA update

Sted
Dato
Varighed
Pris
SSA update
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 28/8-31/8 + 11/9 + 12/9-14/9 + 26/9 + 27/9-29/9 + 9/10-10/10 + 11/10-12/10 + 23/10 + 24/10-26/10 + 1/11-2/11 + 3/11 + 13/11-15/11 + 27/11-28/11 + 4/12-6/12 2023
Varighed 31 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 400,- Ledige og dig med videregående uddannelse 21.048,55,-

Kursusmål

Lær om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og at handle hensigtsmæssigt ved tegn på svigt i den professionelle relation.

SSA update har fokus på at opdatere social- og sundhedsassistenten, der er uddannet før 2017 eller som har brug for at få opfrisket sin viden

Uddannelsen har fokus på SSA-opgaver i en omskiftelig primær sektor, hvor to dage aldrig er ens. Herunder bedre sammenhængende patient/borger forløb og styrket indsats for kronikere og sårbare ældre borgere.

    • Borger og pårørende inddragelse
    • Borger og pårørende samarbejde
    • Kvalitetssikring
    • Samarbejde på tværs af faggrupper og -sektorer

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter, der f.eks. arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.

AMU-uddannelser i forløbet

48979 - Professionalisering af faglige relationer
45668 - Assistenten i det tværgående samarbejde
46977 - Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
45988 - Projektorienteret arbejde
48880 - Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
48101 - Medicinadministration
40823 - Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
48402 - Borgere med multisygdomme
48714 - Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1