SSA update

Uddannelsen giver deltageren viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og kan identificere tegn på svigt i den professionelle relation. Uddannelsen medvirker til at deltageren fremadrettet vil kunne handle hensigtsmæssigt.

Mål

  • Deltageren kender rammerne og lovgrundlaget for det professionelle arbejde og kan omsætte denne viden ind i kerneopgaven.
  • Deltageren kan i sit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation, skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere.
  • Deltageren opnår forståelse for og viden om forskellige typer relationer, samt relationens betydning i forskellige faglige sammenhænge. Herunder identificere tegn på svigt i den professionelle relation og dets betydning for borger, pårørende og kollegaer
  • Deltageren kan identificere faglige relationer, hvor denne møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcist den professionelle relation, og kan handle på baggrund af denne viden.
  • Deltageren kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, der knytter an til professionelle relationer, hvilket understøtter egen udvikling i relationen og fremmer arbejdspladsens professionelle relationer.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter, der f.eks. arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.

Sted
Dato
Varighed
Pris
SSA update
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 28/8-31/8 + 11/9 + 12/9-14/9 + 26/9 + 27/9-29/9 + 9/10-10/10 + 11/10-12/10 + 23/10 + 24/10-26/10 + 1/11-2/11 + 3/11 + 13/11-15/11 + 27/11-28/11 + 4/12-6/12 2023
Varighed 31 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 380,- Ledige og dig med videregående uddannelse 19.903,60,-