Voksenhandicap - aldring og demens

Efter uddannelsen kan du identificere og handle på aldersbetingede sygdomme og behov hos voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i det specialiserede socialområde voksenhandicap.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Voksenhandicap - aldring og demens
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 19/6-21/6 + 6/7-7/7 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Voksenhandicap - aldring og demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 27/11-29/11 + 13/12-14/12 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.137,-

Kursusmål

  • Den pædagogiske medarbejder kan – i et helhedsorienteret perspektiv og på et social- og sundhedspædagogisk grundlag – yde omsorg og rehabilitering med afsæt i respekten for den enkelte borger og inddragelse af dennes pårørende.
  • Den pædagogiske medarbejder kan identificere, reagere på, understøtte og varetage aldersbetingede behov, herunder ved demenssygdom og hos et ældre menneske med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Den pædagogiske medarbejder kan genkende alderdomsprocessen og de almindeligt forekommende symptomer forbundet hermed, samt specifikke symptomer på demenssygdom.
  • Deltageren kan reflektere over betydningen heraf for hverdagslivet og som samfundsmæssigt vilkår, og på den baggrund kan deltageren iværksætte målrettede indsatser.
  • Med afsæt i borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse kan den pædagogiske medarbejder arbejde etisk med, reflektere over og handle ud fra sundheds- og trivselsfremmende indsatser.
  • Den pædagogiske medarbejder kan i det socialpædagogiske arbejde sikre et værdigt og respektfuldt samvær med borgeren på baggrund af gældende lovgivning, herunder reglerne om omsorgspligt og magtanvendelse.
  • Den pædagogiske medarbejder kan iagttage og dokumentere borgerens hverdagsliv og aktuelle funktionsniveau og kan på baggrund heraf indgå i en sammenhængende indsats med kollegaer, det øvrige tværfaglige samarbejde og pårørende.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder i specialområdet voksenhandicap. Medarbejderne kan således være omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der arbejder på bo- og beskæftigelsestilbud, herunder også bostøtte, med voksne med kognitive funktionsnedsættelser.