Hvad får du ud af kurset:

  • Du kan indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet ud fra kendskab til relevant lovgivning og en forståelse for børns og unges vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg på grund af misbrugsproblemer, psykiske lidelser og manglende ressourcer.
  • Du kan forholde dig til omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre med henblik på at kunne danne relationer til børnene og de unge og samarbejde med forældrene.
  • Du kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra en indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning.
  • Du kan kommunikere med anbragte børn og unge om, hvorfor de er anbragt, og har ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner forståelse for barnets reaktioner på adskillelsen fra forældrene.
  • Du kan beskrive og begrunde din egen praksis og indgå i en faglig dialog med kolleger og andre samarbejdspartnere omkring barnet og dets forældre samt vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med omsorgssvigtede børn.

 

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.
Ufaglærte der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske og det socialpsykiatriske områder.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 7/2-11/2 + 14/3-18/3 2022
Antal dage: 10 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 45747
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 5.407,50
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060