Hvad får du ud af kurset:

  • Du kan med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag
  • Du lærer, at etablere et fællesskab for børnegruppen, ud fra en forståelse for børns behov og udvikling
  • Du arbejder med at skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra en viden om kost, bevægelse og hygiejnens betydning for barnets udvikling og helbred
  • Du kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen
  • Du arbejder med håndtering af pædagogiske udfordringer og refleksion over egen pædagogiske praksis
  • Du kan indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling
  • Du får kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde dig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem
  • Du kan samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen, omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik
  • Du kan indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til børns normaludvikling.

 

Målgruppe:

Dagplejere og tilsvarende grupper

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 5/9-9/9 + 19/9-23/9 + 3/10-7/10 2022
Antal dage: 15 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 42918
Undervisningssted: Herlev Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 9077.00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 22/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060