Hvad får du ud af kurset:

  • Du får indsigt i de mest udbredte årsager til verbale og nonverbale sprogvanskeligheder og kan herigennem bidrage i vurderingen af, hvilke børn der har brug for særlig støtte
  • Du får redskaber til at iagttage børnenes evne til at udtrykke sig
  • Du får kendskab til den lovpligtige sprogvurdering
  • Du kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte
  • Du kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger, forældre og talepædagoger om at styrke børnenes sprogudvikling

 

Målgruppe:

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.
Ufaglærte der arbejder inden for dagtilbudsområdet.
Medarbejdere der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generelt teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns sproglige udvikling.
Vi anbefaler derfor, at deltagerne har gennemført AMU 48731 ”Børns sproglige udvikling 1” og AMU 48732 ”Børns kommunikation og sprog 2” eller besidder tilsvarende kvalifikationer

 

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 13/12-15/12 2022
Antal dage: 3 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48733
Undervisningssted: Herlev Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 1999.40
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060