Kursusbesrkivelse

Deltageren kan, på baggrund af tidligere erhvervet og ny viden, håndtere kompleksiteten i arbejdet med borgere med multisygdomme.

Deltagerne kan:

  • Skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv
  • Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation
  • Tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser
  • Etablere frugtbare samarbejds-relationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling
  • Støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdom
  • Omsætte sin udvidede generelle viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksis

Herudover kan deltageren, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 22/8-26/8 2022
Antal dage: 5 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48402
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 3.179,00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060