Hvad får du ud af kurset?

  • Du får større sikkerhed i at håndtere lægemidler.
  • Du bliver bedre til at forebygge utilsigtede hændelser.
  • Du lærer at medtænke patientsikkerhed i dit daglige arbejde.
  • Du lærer at gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.
  • Du lærer at observere, beskrive og analysere din egen medicinhåndtering.
  • Du bliver bedre til at dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejdet.
  • Du lærer at vurdere dine egne kompetencer i forhold til medicinadministration.
  • Du får redskaber til at planlægge og gennemføre en vejlednings- og rådgivningsindsats.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter.
Vi anbefaler, at du inden kurset har mindst ½ års erhvervserfaring.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

AMU-mål der indgår i kurset

Praktisk information

Kursusdato: 18/02-20/02 + 02/03-04/03 + 17/03-20/03 + 31/03-02/04 2020
Antal dage: 13 dage
Mødetider: 08:00 - 15:25
AMU-nr.: 48101, 47969, 40142, 40823, 47968
Undervisningssted: SOSU H – Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 8321,45
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/28
Hvis du er ledig så ring på: +45 35 28 30 30