Med afsæt i et pædagogisk læringsmiljø og betydningen af det gode børneliv kan deltageren:

Tilrettelægge og deltage i aktiviteter og måltider, der tager individuelle hensyn til barnets mad og sikrer barnet størst mulig deltagelse i sociale børnefælleskaber.

I de konkrete aktiviteter omkring mad og måltider bringe de 6 læreplanstemaer i spil.

Med udgangspunkt i læring og dannelse, planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter som udvikler børns madmod og madglæde ud fra viden om børns smagspræferencer, neofobi og kræsenhed.

Anvende pædagogiske overvejelser i forhold til børns læring om måltidets betydning som et trygt fællesskab der forener forskellige madkulturer, og hvor madens velsmag stimulerer børns sanser og nysgerrighed.

Med fokus på børns trivsel, sundhed og udvikling, inddrage forældre, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere i meningsfulde dialoger og samarbejde omkring maden, måltidet, velsmagen og samværet.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 21/04-23/04 2020
Antal dage: 3 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48667
Undervisningssted: SOSU H – Herlev Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 1959,56
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 20/28
Hvis du er ledig så ring på: +45 2516 4452