Kort intro:

Ud fra din viden om borgere med kognitive funktionsnedsættelse og psykiske lidelser, får du redskaber til at skabe en god hverdag for borgeren, hvor denne støttes og hjælpes til at bringe egne ressourcer i spil.

Hvad får du ud af kurset:

  • Du lærer hvordan, du gennem relationsarbejdet med den enkelte borger kan bidrage til udvikling og støtte af den enkelte borger, i borgerens hverdag.
  • Du arbejder med, hvordan du kan indgå i pårørendearbejde.
  • Du får viden om psykiske lidelsers træk og ud fra dit kendskab til den enkelte borger, kan du genkende tegn på psykiske lidelser hos borgeren og reagere herpå.
  • Du arbejder med hvordan, du kan dokumentere og videregive iagttagelser til kolleger og andre samarbejdspartnere.

Målgruppe:

Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere og – assistenter m.fl.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 23/01 - 25/01 2023
Antal dage: 3 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48216
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 1999.40
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 72266060