Hvad får du ud af kurset:

Kursets formål er at gøre dig klar til at støtte borgere i et sundhedsvæsen, der er i en nødsituation, hvor der er brug for ekstra hjælp.

Kurset har fokus på udvikling af basale, faglige kompetencer hos ikke uddannede sundhedsprofessionelle i forhold til at kunne løse opgaver med omsorg, pleje og praktisk hjælp hos borgere i primær sektor, i ikke-komplekse situationer og med tildelte borgere.

Deltageren får kompetencer til, i samarbejde med sundhedsprofessionelle, at kunne varetage basale omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp hos borgere i hjemmeplejen og på plejecentre.

Deltagerne vil ligeledes kunne dokumentere deres handlinger således, at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring borgeren.

Kurset kan også bruges til arbejde med handicappede borgere i eget hjem, hvor der er brug for omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp.

Kurset er udviklet i forbindelse med Corona pandemien og tænkes udfaset når pandemien er aftaget i Danmark.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 2/5-6/5 2022
Antal dage: 5 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 49633
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 3.137,00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060