Deltagerne opnår også kendskab til vigtigheden af forældresamarbejde, en inkluderende, sundhedsfremmende og anerkendende praksis samt indsats i forhold til børn med særlige behov.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og andre med tilsvarende funktioner

  • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med kollegaer medvirke til at skabe et inkluderende fællesskab i børnegruppen
  • Reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med børnene
  • Tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som forener leg og læring, ud fra forståelse af børnekulturen og det enkelte barns ressourcer I samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som støtter børn med særlige behov
  • Bidrage til en sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnens betydning for barnets trivsel
  • Reflektere over egen pædagogisk praksis
  • Selvstændigt indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger og børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.
Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 28/09 - 02/10 + 19/10 - 23/10 + 02/11 - 06/11 2020
Antal dage: 15 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48040
Undervisningssted: SOSU H – Herlev Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 9.166,00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 22/26
Hvis du er ledig så ring på: +45 25164452