Formålet med uddannelsen er, at du som praktikvejleder kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere vejledning, i forhold til udviklingen af dine Pædagogisk assistent elevers eller SOSU-elevers kompetencer

Nøgleord

 • Hvad får du ud af kurset?
  • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb.
  • Du lærer at forstå og oversætte praktikmålene til opgaver for eleverne.
  • Du lærer eleven at dokumentere egen indsats skriftligt og mundtligt.
  • Du lærer at tilrettelægge vejledningen af elever fra forventningssamtale til slutevaluering.
  • Du lærer at støtte og vejlede elever til selvrefleksion og læring under hele praktikperioden.
  • Du lærer at vejlede eleven i uddannelsesplanen – i at bruge uddannelsesbog og logbog.
  • Du øver dig i at give eleven konstruktiv feedback i det daglige arbejde, så eleven udvikler sin faglighed.
  • Du lærer at give eleven faglige og personlige udfordringer, så både elevens kompetencer og teorien fra skolen kommer i spil.
  • Du får redskaber til at evaluere eleven mundtligt og skriftligt.
  • Du lærer at planlægge og strukturere et praktikforløb fra start til slut.

  Målgruppe:
  Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 3/9 - 6/9 + 17/9 - 19/9 + 30/9 - 3/10 2019
Antal dage: 11 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48256
Undervisningssted: SOSU H – Herlev Hørkær 22, 2 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 6490,00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 22/26
Hvis du er ledig så ring på: +45 25164459