Nøgleord

SSA update har fokus på at opdatere Social- og sundhedsassistenten, der er uddannet før 2017 eller som har brug for at få opfrisket sin viden

Uddannelsen har fokus på SSA-opgaver i en omskiftelig primær sektor, hvor to dage aldrig er ens.
Herunder bedre sammenhængende patient/borger forløb og styrket indsats for kronikere og sårbare ældre borgere.

  • Borger og pårørende inddragelse
  • Borger og pårørende samarbejde
  • Kvalitetssikring
  • Samarbejde på tværs af faggrupper og -sektorer
Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

AMU-mål der indgår i kurset

48979 – Professionalisering af faglige relationer
45668 – Assistenten i det tværgående samarbejde
46977 – Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
45988 – Projektorienteret arbejde
48880 – Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
48101 – Medicinadministration
40823 – Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
48402 – Borgere med multisygdomme
48714 – Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1

Praktisk information

Kursusdato: 7/2-10/2 + 1/3-4/3 + 14/3-17/3 + 28/3-31/3 + 19/4-22/4 + 4/5-6/5 + 16/5-18/5 + 30/5-31/5 + 7/6-9/6 2022
Antal dage: 31 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48979, 45668, 46977, 45988, 48880, 48101, 40823, 48402, 49760
Undervisningssted: Herlev Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 380,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 19.903,60
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060