Hvad får du ud af kurset?

  • Du opnår kendskab til validerede redskaber til behovsvurdering og bliver i stand til at inddrage relevante kliniske retningslinjer i forhold til den palliative indsats på avanceret niveau.
  • Du får fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker.
  • Der lægges desuden vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har gennemført “49761 – Sygepleje i den palliative indsats – niveau 1” eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af denne uddannelse.

Tilmeld kursus via efteruddannelse.dk

Praktisk information

Kursusdato: 27/9-29/9 + 13/10-14/10 2022
Antal dage: 5 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 49762
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 3.137,00
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060