Hvad får du ud af kurset:

  • Du lærer om din medvirken til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner
  • Du får viden om hvilke tegn du skal reagere på og hvordan du kan arbejde med anerkendte observationsredskaber
  • Du kan indgå i en respektfuld og væsentlig dialog med forældrene om barnets trivsel og behov
  • Du lærer at beskrive og begrunde situationer som kan bruges konstruktivt i samarbejdet med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Du arbejder med refleksion over egen rolle i relationerne til forældre og tværfagligt samarbejde

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere
Ufaglærte der arbejder inden for dagtilbudsområdet.

Praktisk information

Kursusdato: 28/11-29/11 2022
Antal dage: 2 dage
Mødetider: 08:30 - 15:54
AMU-nr.: 48668
Undervisningssted: Hillerød Milnersvej 40 3400 Hillerød
Pris for faglærte og ufaglærte: kr. 0,-
Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: kr. 1.409,60
VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på efteruddannelse.dk
Min/max deltager antal: 21/26
Hvis du er ledig så ring på: 7226 6060