Billede af en gruppe elever i pausen på SOSU H.

På SOSU H har vi fokus på internationale aktiviteter
Det er med til at sikre, at vores elever får internationale kompetencer og udsyn, samt at de kan begå sig globalt. Det er ligeledes med til at sikre, at vi efterlever de overordnede formålsbeskrivelser i hhv. Lov om erhvervsuddannelser samt EUD-Hovedbekendtgørelsen.

SOSU H har igennem årene haft internationale mobilitetsprojekter for både elever og ansatte, ligesom vi har arrangeret og gennemført studieture på både grund- og hovedforløb.
Mobilitetsaktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU’s uddannelsesprogrammer (Erasmus + eller PIU) og foregår i et samarbejde med elevernes arbejdsgivere samt danske og udenlandske partnere.

Samarbejde
SOSU H har igennem en årrække samarbejdet med en lang række uddannelsesinstitutioner i udlandet, og vi deltager i flere internationale udviklingsprojekter og konferencer. Skolen er medlem af det internationale netværk for erhvervsuddannelser i Europa, EfVET.

Hvis du er elev og gerne vil i praktik i udlandet, så læs mere om dine muligheder her.

For yderligere information kontakt Annie Philipsen på aph@sosuh.dk  eller tlf. 2510 3686 eller Bettina Cramer Kronqvist på bkr@sosuh.dk eller tlf. 5164 3663.