Læs mere

Kursister bliver bedt om at evaluere gennemførte AMU-kurser i Undervisningsministeriets evalueringsredskab VisKvalitet.

Evalueringerne er på vej

Du kan læse mere om VisKvalitet her

Tallene er på vej

 

Udliciteringsaftaler

 

Følgende private virksomheder har i 2019 indgået udliciteringsaftaler om afholdelse af de anførte AMU-uddannelser.

 

FAKULTETET v/ Michael Schøtt
klosterhaven 29
4180  Sorø

48101 – Medicinadministration

 

Randi Jansdorf
Tårsvej 154
4900 Nakskov

48101 – Medicinadministration

 

God Omsorg ApS/ v Maria Pedersen
Vibevej 4, 3. th.
2400  København NV

44327 – Omsorg for personer med demens

 

Rosendahl Coaching v/ Helene Hillersdal
Nørre Torv 14, 1. sal
3160 Espergærde

44327 – Omsorg for personer med demens
40144 – Kollegial supervision på pæd.- eller sosu-området
40805 – Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

 

Kim Kruse
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg

40599 – Arbejde med sindslidende med misbrug
48390 – Arbejde med laveffektive metoder – Low Arousal