Videnscentrets formål

Indsamle, fastholde og videreformidle ekspertviden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

 

Videnscentrets mål

  • Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige som de kan, samt at eleverne uddannes til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Understøtte de andre erhvervsskoler til at digitalisere uddannelserne, samt udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb
  • Skabe prestige om erhvervsuddannelserne, så der tiltrækkes flere ressourcestærke unge
  • Etablere faglærernetværk og kapacitetsopbygning på tværs af videnscentre

Fakta

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ti videnscenter i Danmark. Et tilsvarende velfærdsteknologisk videnscenter for Vestdanmark har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole.

Du kan få et overblik over alle ti videnscentre på Videnscenterportalen.dk. Der kan du også finde instruktionsvideoer, undervisningsforløb, aktiviteter og meget andet.

Kontakt os

Maj Britt Weidinger
Videnscenterchef
Tlf. 2510 3767
Jeanne Juul Jensen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 2835 9121
Lars Jørgensen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 51643668
Griet de Place
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 4138 0754
Käthe Ivarsson
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 4138 0801
Mikkel Gram Hansen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 25103790

Flere kontaktinformationer

Styregruppen for Videnscentret

Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør, SOSU H
Steen Frederiksen, Direktør, SOSU Nykøbing F

 

Suppleanter

Joan Høgstædt Larsen, Uddannelseschef, SOSU Nykøbing Falster
Helle Olesen. Chefkonsulent, SOSU H