Videnscentrets formål

Indsamle, fastholde og videreformidle ekspertviden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

 

Videnscentrets mål

  • Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige som de kan, samt at eleverne uddannes til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Understøtte de andre erhvervsskoler til at digitalisere uddannelserne, samt udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb
  • Skabe prestige om erhvervsuddannelserne, så der tiltrækkes flere ressourcestærke unge
  • Etablere faglærernetværk og kapacitetsopbygning på tværs af videnscentre

Fakta

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ni videnscenter i Danmark. Et tilsvarende velfærdsteknologisk videnscenter for Vestdanmark har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole. Du kan få et overblik over alle ni videnscentre på Videnscenterportalen.dk

Kontakt os

Maj Britt Weidinger
Projektleder
Tlf. 2510 3767
Louise Jagd Rosendal
Administrativ projektkoordinator
Tlf. 2510 3770

Flere kontaktinformationer

Mikkel Gram Hansen, København mgh@sosuh.dk

Lars Jørgensen, Hillerød laj@sosuh.dk

 

Styregruppen for Videnscentret

Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør, SOSU H
Anne Yde Hansen, konstitueret Direktør, SOSU Nykøbing F

 

Suppleanter

Joan Høgstædt Larsen, Uddannelseschef, SOSU Nykøbing Falster
Helle Olesen. Chefkonsulent, SOSU H