Forløbsoversigter

SOSU-assistent Nordsjælland

Optag 2020

Jan20 – SSA EUD-forløb

Jan20 – SSA EUV3-forløb

Jan20 – SSA EUV2-forløb

 

April20 – SSA EUD-forløb

April20 – SSA EUV3-forløb

April20 – SSA EUV2-forløb

 

Juli20 – SSA EUD-forløb

Juli20 – SSA EUV3-forløb

Juli20 – SSA EUV2-forløb

 

Okt20 – SSA EUD-forløb

Okt20 – SSA EUV3-forløb

Okt20 – SSA EUV2-forløb

 

Optag 2019

Jan19 – SSA EUD-forløb

Jan19 – SSA EUV3-forløb

Jan19 – SSA EUV2-forløb

 

April19 – SSA EUD-forløb

April19 – SSA EUV3-forløb

April19 – SSA EUV2-forløb

 

Aug19 – SSA EUD-forløb

Aug19 – SSA EUV3-forløb

Aug19 – SSA EUV2-forløb

 

Nov19 – SSA EUD-forløb

Nov19 – SSA EUV3-forløb

Nov19 – SSA EUV2-forløb

 

 

Optag 2017-2018

Jan18 – SSA EUD-forløb

Jan18 – SSA EUV3-forløb

Jan18 – SSA EUV2-forløb

 

April18 – SSA EUD-forløb

April18 – SSA EUV3-forløb

April18 – SSA EUV2-forløb

 

Aug18 – SSA EUD-forløb

Aug18 – SSA EUV3-forløb

Aug18 – SSA EUV2-forløb

 

Nov18 – SSA EUD-forløb

Nov18 – SSA EUV3-forløb

Nov18 – SSA EUV2-forløb

 

Jan17 – SSA EUD-forløb

Jan17 – SSA EUV3-forløb

Jan17 – SSA EUV2-forløb

 

April17 – SSA EUD-forløb

April17 – SSA EUV3-forløb

April17 – SSA EUV2-forløb

 

Aug17 – SSA EUD-forløb

Aug17 – SSA EUV3-forløb

Aug17 – SSA – EUV2-forløb – uden afkortning grundfag

Aug17 – SSA – EUV2-forløb – med afkortning grundfag

 

Nov17 – SSA EUD-forløb

Nov17 – SSA EUV3-forløb

Nov17 – SSA EUV2-forløb