Praktikerklæringer

Praktikerklæringerne kan findes direkte på PASS’ hjemmeside her

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

Pædagogisk assistent

I København og Hillerød har der været et projekt vedr. skolevejledninger med bidrag fra skole og praktik. Her er der blandt andet udarbejdet nogle hjælpedokumenter til undervisere og praktikvejledere om skolevejledning og praktikerklæring.
Du kan se dokumenterne nedenfor. Har du brug for mere info om dette, kan du kontakte jem@sosuh.dk

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

Pædagogisk assistent

Ofte stillede spørgsmål

PASS har udarbejdet praktikerklæringerne i et særligt format, som ikke kan åbnes med alle browsere. Hvis du ikke kan åbne dokumentet, kan du ændre dine standardindstillinger (windows 10).

  • Vælg standardprogrammer
  • Vælg angiv dine standardprogrammer
  • I venstre side vælg Adobe Acrobat Reader
  • Tryk ok – Nu bør du kunne åbne praktikerklæringerne

Alternativt skal du højreklikke på linket og gemme filen på din computer – og åbne med Adobe Acrobat Reader.

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en vejledende praktikerklæring til eleven, og sender samtidig en til skolen.
Af erklæringen fremgår om eleven har opnået praktikmålene og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende praktikperiode.
Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder virksomheden en afsluttende praktikerklæring og bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført og målene er nået.
Elever, der ikke har opnået bedømmelsen “godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes påny.