Billede af to elever der læser en opgave på en bærbar computer.

Hvad er SPS?

Ifølge gældende lovgivning skal elever på erhvervsuddannelserne, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse have tilbud om SPS.

SPS støtten gælder under hele uddannelsen, også når eleven er i praktik. Støtten skal tilrettelægges, så eleven kan uddanne sig på lige fod med andre. Der er tale om en individuelt tilrettelagt støtte. Det vil derfor være forskelligt, hvilken støtte den enkelte elev vil modtage, og hvor mange timers støtte eleven har ret til.

Nedenfor er der eksempler på støtteformer for to grupper af SPS-modtagere.

Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan fx modtage;

  • støttepersontimer, der har fokus på praktisk støtte på uddannelsen
  • studiestøttetimer, der har fokus på faglig sparring og vejledning, hvor der kan indgå kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer afhængigt af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen.

Elever med ordblindhed kan fx modtage;

  • it- hjælpemidler, der kan kompensere for læse og skrivevanskeligheder
  • instruktion i it-hjælpemidlerne
  • bevilling til lydbogsbiblioteket NOTA
  • studiestøttetimer til strategisk læseforståelse og opgaveskrivning
  • eksamensforberedelse

SPS i praktikperioden

Samarbejdet mellem skole og praktiksted om elevens SPS kan være afgørende for elevens udbytte af praktikken. Eleven skal give tilladelse til, at SOSU H kommunikerer med praktikstedet omkring vedkommendes støttebehov og SPS for at overholde GDPR-regler.

Du kan læse mere om SPS på SOSU H her.