Alt er næsten normalt

Fra 1. august skal vi ikke længere testes for at komme i skole eller fremvise dokumentation for test eller vaccination.

Vi skal dog huske på, at virus ikke er forsvundet, og vi skal fortsat have en fornuftig smitteforebyggende adfærd med de kendte retningslinjer:

 • Holde 2 meters afstand når muligt, altid mindst 1 meter med mindre det er i undervisningslokalet.
 • Undgå håndtryk, kys og kram
 • Blive hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
 • Lufte ud og skabe gennemtræk og undgå at være for mange sammen
 • Hoste og nyse i ærmet
 • Vaske hænder tit eller bruge håndsprit
 • Gøre hyppig rent, særlig overflader mange rører ved
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod COVID-19

Pas på jer selv og hinanden

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden. Følg med her og på Facebook for opdatering om skolens generelle tiltag.

Ofte stillede spørgsmål

Gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan du skal forholde dig, når du er færdigvaccineret

Uddrag fra pjecen:

Anbefalinger til alle personer, som er færdigvaccinerede

Den ekstra beskyttelse ved vaccinationen giver mulighed for, at:

 • Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bære mundbind
 • Du kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccinerede, uden at holde afstand eller bruge mundbind. Dette gælder ikke, hvis den du er sammen med er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og vedkommende ikke er færdigvaccineret
 • Du, som nær kontakt til en person der er smittet, ikke behøver gå i selvisolation, hvis du ikke har symptomer på COVID-19.
 • Du skal fortsat testes som nær kontakt.
 • Du ikke behøver at blive testet regelmæssigt
 • Du skal huske, at du som færdigvaccineret altid skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis du får symptomer på COVID-19. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100% effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er vaccineret

Her kan du læse den lange version af  ‘Anbefalinger til vaccinerede personer’

Kontakt altid SOSU H, din underviser eller uddannelsesleder, hvis du er testet positiv for corona.

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme og blive testet, hvis du er syg.
Har du symptomer på eller er syg af Corona/Covid-19, skal du blive hjemme.

Husk at melde dig syg efter gældende regler. Hvis du ingen symptomer har, eller ikke er særlig medtaget af dine symptomer, kan du følge undervisningen online.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen, efter at have været testet positiv

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan du kan vende tilbage:

 • Smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet.
 • Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller
 • 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

 

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen pr. 11.8.21

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

 • ikke er færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person⁎⁎­­.

Nære kontakter, som tester positiv for eller udvikler symptomer på COVID-19, skal straks gå i eller fastholde selvisolation.

Er du i tvivl?

Ring til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

­⁎Du er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
­­⁎⁎Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet.


Definition af nær kontakt:

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for den anbefalede afstand i mere end 15 minutter (fx i samtale
  med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har været inden for den anbefalede afstand med en person, der har fået påvist ny
  coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for
  smitte:

  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

 

Som elev får du information

 1. Ved smittefare informeres eleverne af deres undervisere eller uddannelseslederen på adressen
 2. Generelt via anvisningerne på skolens hjemmeside.

Generelt
Du skal følge SOSU H’s anbefalinger.

Der bliver foretaget ekstra rengøring af områder og genstande, som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Du kan altid få seneste viden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om nær kontakt

Opdateret august 2021

Her finder du relevante links og vejledninger til de vigtigste it-platforme på SOSU H

2 logins til it  / unilogin og SOSU H

Nulstilling af password SOSU H login

Office 365 / vejledning til installation

Uddata+ / se skema, sygemelde dig, se karakterer, se fraværsstatistik / vejledning Opdatér dine kontaktoplysninger

I undervisningen

ITSLearning / til undervisning / vejledning

MicrosoftTeams / online undervisning / vejledning

Netværk 

Sådan logger du på WI FI med android

Tilslutning til skolens netværk

Print

Print på SOSU H via web print

Guide til ny printerbrik

Installer printer på din pc –  kun Windows

App

Min Skoleapp, Download

 

Har du spørgsmål, der ikke løses af ovenstående, så kontakt din lokale it-support eller skriv til elevsupport@itcn.dk
Beskriv dit problem eller send evt. dit telefonnummer, og bed elevsupport kontakte dig.

 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline mailadresse, hvis du har coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

corona@sosuh.dk

Se her i hvilket tidsrum, der svares.  

Gode råd - når vi er på skolen

Forebyg smittespredning - 6 gode råd

- Bliv hjemme, hvis du er syg
- Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
- Host eller nys i dit ærme
- Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen/skolen
- Hold afstand og bed andre tage hensyn

Du skal følge skolens anvisninger

- Plakater med gode råd og anbefalinger
- Pile, stopskilte og afmærkninger på gange, trapper, borde og i klasserum
- Skilte med hvor mange personer, der må være i et lokale m.m.

Følg alle anvisninger og spørg en underviser eller en anden ansat, hvis du er i tvivl.