Genåbning

Onsdag d. 5. maj
Nu kan alle elever på SOSU H komme i skole igen. (fra 6. maj)

 • du skal have en negativ coronatest, der maks. er 72 timer gammel, for at møde i skole
 • du får direkte besked fra din underviser, hvornår din klasse/hold er helt klar til at møde fuldt op

Husk du skal være testet, hvis du kommer på SOSU H, både til indendørs og udendørs undervisning, hvis du afleverer bøger, er til samtale og lign.

Test

21. april 2021
Sidste nyt vedr. test:

 • Du skal ikke testes for at møde op på SOSU H, hvis du er færdigvaccineret.  Du kan vise coronapas for din vaccination. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter sidste vaccination.
 • Du skal ikke testes for at møde på SOSU H, hvis du har været testet positiv med corona indenfor de sidste 180 dage. Du skal i stedet kunne fremvise dokumentation for det positive testresultat med angivelse af dato og navn.
 • Elever, kursister, deltagere og medarbejdere, som er omfattet af testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Krav om test

Myndighederne har besluttet, at vi skal testes for coronavirus regelmæssigt, før vi må møde op på skolen. Myndighederne har også besluttet, at skolerne skal føre kontrol med, at vi alle bliver testet. Det vil sige at alle; elever, kursister, ansatte og andre, der har gang på SOSU H skal kunne fremvise en test, der maksimalt er 72 timer gammel.

Når møder du fysisk på SOSU H, skal du fra d. 15. marts have, og kunne fremvise, en negativ corona test, der er op til 72 timer gammel.
I testsvaret skal man kunne se dit navn, testtidspunktet og testresultatet.

Dit testsvar bliver kontrolleret af din underviser, eller den medarbejder du er i kontakt med på SOSU H

Testcentre på SOSU H

Fra mandag d. 12. april er der testcentre på SOSU H. Se åbningstider på SOSU H’s Facebookside og på din skoleafdeling ved testcentret.
Der vil løbende blive justeret på åbningstiderne.

I Ofte stillede spørgsmål kan du finde oversigt over offentlige testcentre

Vedr. prøver       

 • Alle grundfagsprøver på EUD aflyses, og standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.
 • Grundfagsprøver og EP på EUX aflyses, standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.
 • Det betyder, at planlagte prøver i et af grundfagene dansk, naturfag, samfundsfag, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, idehistorie, psykologi, idræt eller kommunikation /it ikke bliver afholdt i perioden fra d. 21. december  – d. 31. juli 2021.

 

Din uddannelse vil fortsætte som hidtil, hvis dit hold bliver midlertidigt hjemsendt

Som udgangspunkt skal du altså følge dit planlagte forløb uden forsinkelse, uanset om du er i skole derhjemme eller er i praktik. Er du i praktik, skal du møde fysisk op, medmindre praktikstedet melder noget andet ud. Det er meget vigtigt, at du deltager i den planlagte undervisning og praktik, således at du får det læringsudbytte, der er planlagt.

SOSU H vil, ved evt. hjemsendelse, føre fraværsregistrering som altid. Se evt. ‘Principper for tilstedeværelse og fraværsregistrering ved onlineundervisning’ nedenfor i Ofte stillede spørgsmål.

 

Kurser

Hvis du skal på kursus på SOSU H, får du besked på, om du skal møde fysisk frem til kurset, eller det er omlagt til fjernundervisning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kursusadministrationen Tlf. 7226 6000  Mail: kurser@sosuh.dk

Ændringer eller tilføjelser kan forekomme. Opdateret d. 5. maj 2021

 

Generelt:
Corona hotline

Har du spørgsmål vedr. ny coronavirus/COVID-19 kan du ringe på SOSU H’s hotline på tlf: 7226 6100 alle hverdage kl. 8.00 – 14.00 eller skrive til corona@sosuh.dk

 

Pas på jer selv og hinanden

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden. Følg med her og på Facebook for opdatering om skolens generelle tiltag.

Ofte stillede spørgsmål

Myndighederne har besluttet, at vi skal testes for coronavirus regelmæssigt, før vi må møde op på skolen. (Krav om test gælder også udendørs undervisning).

Myndighederne har også besluttet, at skolerne skal føre kontrol med, at vi alle bliver testet.

Det vil sige at alle; elever, kursister, ansatte og andre, der har gang på SOSU H skal kunne fremvise en negativ corona test.

Testsvaret skal indeholde

 • Dit navn (svarende til navnet på medbragt personligt ID, fx pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort)
 • Tidspunkt for testen
 • Resultat af testen

Desuden skal den være maks. 72 timer gammel fra testtidspunktet.
Husk at testen også skal dække samme skoledag, du viser testen frem.

Et testsvar kan være

 • Negativt – du kan gå i skole
 • Positivt – se nedenfor
 • Inkonklusivt – du skal få foretaget en ny test med det samme

Dit testsvar bliver kontrolleret af din underviser, eller den medarbejder du er i kontakt med på SOSU H. Det er dit ansvar at have fornøden test, når du møder på skolen.

To muligheder for test

Kvik test (næsepodning), hvor du får svar efter ca. 15 minutter.
PCR test (halspodning), hvor du får svar indenfor 12 – 72 timer.

En kvik test er et godt værktøj til de ugentlige test, du behøver for at møde på skolen.

Den test, vi tilbyder i SOSU H’s testcentre er selvpodning under supervision. Det er en kort næsetest.

Hvis du har symptomer på sygdom eller er nær kontakt, skal du blive PCR testet

Eksempler på test og dækning

Kvik test søndag kl. 16.00 (eller senere)
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til onsdag kl. 16.00 (eller senere)

Kvik test mandag morgen kl. 7.15
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til torsdag morgen kl. 7.15

Kvik test onsdag kl. 17.00
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til lørdag kl. 17.00

PCR test søndag kl. 7.15
Svar indenfor 12 – 72 timer
Dokumentation gælder til onsdag kl. 7.15 – men, hvis du ikke har svar mandag morgen, må du få foretaget en kvik test, inden du går i skole. Du skal have svar, inden du kommer i skole.

Fritagelse for test

Du kan udelukkende fritages for test, hvis

 1. Du har været smittet med COVID-19, og kan fremlægge en positiv PCR test, der er mindst 14 dage gammel og højst 180 dage gammel.
 2. Du af helt særlige medicinske eller fysiske årsager ikke kan testes. Det skal du dokumentere med en lægeerklæring. Du kan, ved at henvende dig til din underviser, få en attest som du kan tage med til lægen
 3. Du kan fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Positiv test

Hvis din test viser, at du er positiv for coronavirus, må du ikke komme i skole.

Du skal følge reglerne for selvisolation og blive hjemme.

Du skal kontakte SOSU H’s coronahotline tel: 7226 6100 eller corona@sosuh.dk, så vi kan få kontaktet de klassekammerater, du evt. har været sammen med.

Hvornår må man vende tilbage til skolen efter at have været testet positiv?

Elever og kursister på SOSU H (da du er omfattet af testkrav) kan tidligst vende tilbage to uger efter, du er testet positiv, da du først herefter kan blive undtaget krav om test. Du skal dog samtidig have endt dit sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Samarbejde

Det er vigtigt, at vi samarbejder om test og kontrol.
Som et led i at forebygge smitte med Corona virus i Danmark og for at sikre et trygt miljø for os alle, har  Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne besluttet, at alle elever, kursister og ansatte på erhvervsuddannelserne, for at møde frem på skolen, skal testet to gange om ugen og fremvise dokumentation for negativt testresultat.

Fravær

Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for COVID – 19 test, vil du blive bedt om at forlade skolen. Du kan derfor straks gå hen og blive testet. Du vil få fravær, hvis du ikke kan være på skolen som følge af manglende dokumentation for test.

 

Der er lovkrav om, at du bærer mundbind eller visir, når du færdes indendørs på SOSU H, fx på gange, toiletter, i kantinen osv.

Dog kan mundbind/visir tages af i de fleste undervisningssituationer, hvor man sidder stille på sin stol.

Hvis du ikke bærer mundbind eller visir kan skolen bortvise dig.

Hvis du er undtaget fra at bære mundbind eller visir, kan det være en fordel at bære et badge, som informerer om dette.

Kontakt altid SOSU H, hvis du er testet positiv for corona på tel: 7226 6100 eller skriv til corona@sosuh.dk

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme, hvis du er syg.
Har du symptomer på eller er syg af Corona/Covid-19, skal du blive hjemme.

Husk at melde dig syg efter gældende regler. Hvis du ingen symptomer har, eller ikke er særlig medtaget af dine symptomer, kan du følge undervisningen online.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen, efter at have været testet positiv

Elever, kursister og andre deltagere, som er omfattet af testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Er du ikke omfattet af testkrav, kan du vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

 

Når du opholder dig på skolen, gælder disse:

Retningslinjer for elever og kursister på SOSU H vedr. ny Coronavirus/COVID-19

SOSU H følger retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne. Du kan blandt andet holde dig orienteret på sst.dk

Definition af nær kontakt:

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for den anbefalede afstand i mere end 15 minutter (fx i samtale
  med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har været inden for den anbefalede afstand med en person, der har fået påvist ny
  coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for
  smitte:

  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

Information om opsporing

Når der konstateres smitte i en klasse/på et hold, sættes en opsporing i gang.
Alle, der er nær kontakt til den smittede, kontaktes og sendes hjem til testforløb.

OBS; Er smitten konstateret ved en kvik test, skal dette bekræftes af en PCR test, før klassen sendes hjem. Er der en positiv PCR test, sendes hele holdet/klassen hjem i selvisolation .
Du vil evt. også blive kontaktet af myndighedernes Coronaopsporing.

Som elev får du information

 1. Ved smittefare informeres eleverne af SOSU H’s corona beredskab, deres undervisere eller uddannelseslederen på adressen
 2. Generelt via anvisningerne på skolens hjemmeside.

Hvis du er nær kontakt, skal du:

 • Gå i selvisolation
 • Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Blive testet

Test

 • Du skal testes med PCR-tests (halspodning) på 4. og 6. dagen for sidste kontakt med den smittede
 • Du skal selv bestille test. Du kan ringe til Kontaktopsporingsenheden på tel: 7020 0233, tast 2, her bliver du registreret og får ID nummer, som du skal bruge til at bestille test på telefon: 3232 0511 tast 2, har får du hjælp til test tid.
 • Det er vigtigt, at testene ikke foretages for tidligt
 • Det er vigtigt, at få foretaget begge test
 • Du skal blive i selvisolation, indtil begge dine test er negative.

Generelt
Du skal følge SOSU H’s anbefalinger.

Der bliver foretaget ekstra rengøring af områder og genstande, som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til person, der er testet positiv for ny coronavirus

Du kan altid få seneste viden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om nær kontakt

Opdateret maj 2021

For at møde op på SOSU H, skal du fremvise en corona test, der maks. er 72. timer gammel.
Lige nu har vi to muligheder for test:
Kvik test (næsepodning), hvor du får svar efter 15 minutter
PCR test (halspodning), hvor du får svar indenfor 12 – 72 timer

Testcentre på SOSU H

Fra mandag d. 12. april er der testcentre på SOSU H. Se åbningstider på SOSU H’s Facebookside og på din skoleafdeling ved testcentret.
Der vil løbende blive justeret på åbningstiderne. Vi forventer at udvide åbningstiderne i løbet af april.

Nedenfor kan du se en oversigt over faste testcentre tæt på SOSU H’s skoleafdelinger, samt en oversigt over testcentre i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens hjemmeside har også pop-up (midlertidige) test centre med samt andre faste teststeder i regionen.

Testcentre nær SOSU H’s skoleafdelinger

Testcentre Region H

En kvik test er et godt værktøj til de ugentlige test, du behøver for at møde på skolen.

Hvis du får en positiv kvik test, skal du gå i selvisolation og blive PCR testet.

Hvis du er nær kontakt eller har symptomer, skal du bestille tid til en PCR test.

Læs her, hvordan SOSU H behandler persondata i forbindelse med test på en sikker og forsvarlig måde

Behandling af persondata på arabisk

Behandling af persondata på engelsk

Spørgsmål og klage

Spørgsmål om SOSU H’s behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af hurtigtest kan rettes til SOSU H’s databeskyttelsesrådgiver: sosuhdpo@sosuh.dk

Klage over SOSU H’s behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Undervisning i certifikatfaget ‘Førstehjælp og brand’ bliver genoptaget, når de sundhedsfaglige retningslinjer tillader det.

Her finder du en vejledning i at gå til prøve via Microsoft Teams.

Vejledningen falder i to dele:
1. Download af Microsoft Teams
2. Instruktion til den virtuelle prøve

Læs vejledningen her

Her finder du relevante links og vejledninger til de vigtigste it-platforme på SOSU H

I undervisningen

Netværk og print

Har du spørgsmål, der ikke løses af ovenstående, så kontakt din lokale it-support eller skriv til elevsupport@itcn.dk
Beskriv dit problem eller send evt. dit telefonnummer, og bed elevsupport kontakte dig.

 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline mailadresse, hvis du har coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

corona@sosuh.dk

Se her i hvilket tidsrum, der svares.  

Gode råd - når vi er på skolen

Du skal blive hjemme, hvis

- Du er syg
- Du har symptomer, som giver mistanke om COVID-19
- Du er testet positiv for ny coronavirus
- Du er nær kontakt til en smittet og skal testes eller venter på testresultat

Hvis du er i tvivl, hvis du har symptomer eller hvis du er syg, skal du kontakte SOSU H’s corona hotline.
Kan du være studieaktiv, får du fjernundervisning, hvis du er hjemme som følge af corona-relateret fravær.

Forebyg smittespredning - 6 gode råd

- Bliv hjemme, hvis du er syg
- Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
- Host eller nys i dit ærme
- Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen/skolen
- Hold afstand og bed andre tage hensyn

Mundbind

Du skal bære mundbind eller visir på SOSU H,  når du bevæger dig rundt på skolen. Du skal ikke have mundbind eller visir på, når du sidder i undervisningslokalerne.

Familie og venner har i øjeblikket ikke adgang til SOSU H

Denne regel gælder også på eksamensdage og sidste skoledag. Familie og venner skal vente uden for bygningerne.

Du skal følge skolens anvisninger

- Plakater med gode råd og anbefalinger
- Pile, stopskilte og afmærkninger på gange, trapper, borde og i klasserum
- Skilte med hvor mange personer, der må være i et lokale m.m.

Følg alle anvisninger og spørg en underviser eller en anden ansat, hvis du er i tvivl.