Du skal fjernundervises til og med d. 7.2.2021.
Du får besked fra din underviser; hvordan det kommer til at foregå, og hvad du skal gøre.

Er du ny elev på grund- eller hovedforløb på SOSU H

Undervisningen starter som fjernundervisning. Du modtager brev og vejledning om, hvordan du logger på, inden din uddannelse starter.

Vedr. prøver       

 • Prøver for hovedforløbselever i uddannelsesspecifikke fag og afsluttende prøver frem til d. 7.2: Gennemføres som virtuelle prøver, du får besked fra din underviser. Se prøveoversigten nedenfor.
 • Afsluttende prøve for grundforløbselever d. 15., 18. og 19. januar er aflyst: Har man bestået grundforløb 2 ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter.
 • Alle grundfagsprøver på EUD aflyses, og standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.
 • Det samme gælder for grundfagsprøver og EP på EUX.
 • Det betyder, at planlagte prøver i et af fagene dansk, naturfag, samfundsfag, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, idehistorie, psykologi, idræt eller kommunikation /it ikke bliver afholdt i perioden fra d. 21. december  – d. 7. februar 2021.

Du kan se en oversigt over aflyste og gennemførte prøver indtil 7. februar 2021 nedenfor.

 

Din uddannelse fortsætter som hidtil, mens vi er hjemsendt

Som udgangspunkt skal du altså følge dit planlagte forløb uden forsinkelse, uanset om du er i skole derhjemme eller er i praktik. Er du i praktik, skal du møde fysisk op, medmindre praktikstedet melder noget andet ud. Det er meget vigtigt, at du deltager i den planlagte undervisning og praktik, således at du får det læringsudbytte, der er planlagt.

SOSU H vil føre fraværsregistrering som altid. Se evt. ‘Principper for tilstedeværelse og fraværsregistrering ved onlineundervisning’ nedenfor i Ofte stillede spørgsmål.

 

Kurser

Hvis du skal på kursus på SOSU H, er kurset enten omlagt til fjernundervisning eller udsat til efter nedlukningen i 2021. Du har fået besked, eller vil få info herom, fra Kursuscenteret. Dette gælder kurser til og med d. 7.2.2021. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kursuscenteret på tlf. 7226 6000  eller mail: kurser@sosuh.dk

Ændringer eller tilføjelser kan forekomme. Opdateret torsdag d. 14. januar 2021

 

Generelt:
Corona hotline

Har du spørgsmål vedr. ny coronavirus/COVID-19 kan du ringe på SOSU H’s hotline på tlf: 7226 6100 alle hverdage kl. 8.00 – 14.00 eller skrive til corona@sosuh.dk

 

Pas på jer selv og hinanden

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden. Følg med her og på Facebook for opdatering om skolens generelle tiltag.

Prøveoversigt

Følgende prøver gennemføres på Grundforløb 1: 

Der er ingen prøver

 

Disse prøver afholdes ikke:
Dansk (Brøndby, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød & København)
Engelsk (Brøndby)
Engelsk EUX (Hillerød)

6.1.21
Afsluttende prøver er aflyst og standspunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

Det drejer sig om følgende prøver:

Grundforløb 2 mod SOSU: 

Aflyst: Afsluttende prøve: d. 15.1, d. 18.1 & d. 19.1  (Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød & København)

 

Grundforløb 2 mod PAU: 

Aflyst: Afsluttende prøve: d. 8.1. d. 11.1 & d. 12.1  (Brøndby & København)

 

For elever, der ikke har opnået et bestået standpunkt, planlægges der en virtuel prøve.

Disse prøver afholdes ikke:

Dansk (Brøndby, Hillerød)
Naturfag (Brøndby)
Samfundsfag EUX (Brøndby & København)

Følgende prøver gennemføres på EUX uddannelsen Brøndby

 

 

Disse prøver afholdes ikke:

Biologi PAU & SOSU
Dansk SOSU
Engelsk PAU & SOSU
EP SOSU
Matematik SOSU
Samfundsfag SOSU

Følgende prøver gennemføres på Pædagogisk assistentuddannelse      

Bevægelse og idræt d. 19.1 (Hillerød)
Uddannelsesspecifikt fag d. 27.1 & d. 28.1 (Brøndby)
Afsluttende prøver d. 2. & 3. februar (Brøndby)

 

Disse prøver afholdes ikke:

Dansk (Brøndby)
Engelsk (Brøndby)
Samfundsfag (Brøndby, Hillerød)

Følgende prøver gennemføres på SOSU assistent uddannelsen   

Farmakologi d. 4.1, d. 5.1 & d. 6.1 (Gladsaxe, Herlev, Hillerød & København)
Afsluttende prøve d. 22.1, 3.2 & 4.2 (Gladsaxe, Hillerød & København)

 

Disse prøver afholdes ikke:

Dansk (Herlev, Hillerød, København)
Engelsk (Gladsaxe)
Naturfag (Hillerød, København)

 

Følgende prøver gennemføres på SOSU hjælper uddannelsen      (København)

Mødet med borgeren d. 13.1 & d. 14.1 (Virtuelt)

Personlig hjælp/omsorg d. 14.1 & d. 15.1 (Virtuelt)

Afsluttende prøve d. 19.1, d. 20.1, 21.1 & d. 22.1

 

Disse prøver afholdes ikke:

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du relevante links og vejledninger til de vigtigste it-platforme på SOSU H

I undervisningen

Netværk og print

Har du spørgsmål, der ikke løses af ovenstående, så kontakt din lokale it-support eller skriv til elevsupport@itcn.dk
Beskriv dit problem eller send evt. dit telefonnummer, og bed elevsupport kontakte dig.

 

Her finder du en vejledning i at gå til prøve via Microsoft Teams.

Vejledningen falder i to dele:
1. Download af Microsoft Teams
2. Instruktion til den virtuelle prøve

Læs vejledningen her

Undervisning i certifikatfaget ‘Førstehjælp og brand’ bliver genoptaget, når de sundhedsfaglige retningslinjer tillader det.

Når du opholder dig på skolen, gælder disse:

Retningslinjer for elever og kursister på SOSU H vedr. ny Coronavirus/COVID-19

SOSU H følger retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne. Dem kan du læse her

Opdateres løbende

Kontakt altid SOSU H, hvis du er testet positiv for corona på tel: 7226 6100 eller skriv til corona@sosuh.dk

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme, hvis du er syg.
Har du symptomer på eller er syg af Corona/Covid-19, skal du blive hjemme.

Husk at melde dig syg efter gældende regler. Hvis du ingen symptomer har, eller ikke er særlig medtaget af dine symptomer, kan du følge undervisningen online.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

Er du testet positiv for corona, og har du haft symptomer, må du først møde i skole igen, når du er helt rask og har været uden symptomer i 48 timer.
Er du testet positiv for corona, og du ingen symptomer har, må du møde op på skolen igen 7 dage efter testen er taget.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

 

OBS. Midlertidige skærpelser for nære kontakter:

 • Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.  
 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.  
 • Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14.  Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar på test.   

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med COVID-19, indtil foreløbigt d. 7 februar 2021. 

Information om opsporing
Når der konstateres smitte i en klasse/på et hold, sættes en opsporing i gang.
Alle, der er nær kontakt til den smittede, kontaktes og sendes hjem til testforløb.

Som elev får du information

 1. Ved smittefare informeres eleverne af SOSU H’s corona beredskab, deres undervisere eller uddannelseslederen på adressen
 2. Generelt via anvisningerne på skolens hjemmeside.

Du er nær kontakt til smittet person, hvis du 

 • Bor sammen med en smittet person
 • Har haft direkte fysisk kontakt (fx. ved kram) med en smittet person
 • Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde)
 • Har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt indenfor 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (fx. ved samtale med personen)
 • Har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt indenfor 2 meter i mere end 15 minutter i en situation med
  • kraftig udånding f.eks. sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
 • Du er sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Det er en konkret vurdering, hvem der er nær kontakt – som udgangspunkt IKKE hele klassen.

Hvis du er nær kontakt, skal du:

 • Gå i selvisolation
 • Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Blive testet

Test

 • Du skal testes på 4. og 6. dagen for sidste kontakt med den smittede
 • Du skal selv bestille test. Du kan ringe til Kontaktopsporingsenheden på tel: 7020 0233, tast 2, her bliver du registreret og får ID nummer, som du skal bruge til at bestille test på telefon: 3232 0511 tast 2, har får du hjælp til test tid.
 • Det er vigtigt, at testen ikke foretages for tidligt
 • Det er vigtigt, at få foretaget begge test
 • Hvis første test er negativ, må du komme i skole igen, hvis du ikke har symptomer på corona virus

Generelt
Du skal følge SOSU H’s anbefalinger.

Der bliver foretaget ekstra rengøring af områder og genstande, som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer.

Når du kommer tilbage på skolen, skal du og andre være opmærksomme på tegn på symptomer, og det er ekstra vigtigt at huske de smitteforebyggende tiltag.

Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til person, der er testet positiv for ny coronavirus

Hvis du ikke er nær kontakt, men ‘anden’ kontakt
Der kan suppleres med en screeningstest af de elever/kursister, der går i klasse med den smittede, og som ikke er identificeret som nær kontakt. Er du en af disse elever, anbefales du at få foretaget én screeningtest hurtigst muligt. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen. Du behøver ikke at blive hjemme, når du skal have foretaget én screeningstest, men skal være ekstra opmærksom på at holde god håndhygiejne og afstand, bruge mundbind korrekt, hvor det er påkrævet, samt være opmærksom på om du evt. udvikler symptomer.  (jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk))

Opdateret dec. 2020

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline mailadresse, hvis du har coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

corona@sosuh.dk

Se her i hvilket tidsrum, der svares.  

Gode råd - når vi er på skolen

Du skal blive hjemme, hvis

- Du er syg
- Du har symptomer, som giver mistanke om COVID-19
- Du er testet positiv for ny coronavirus
- Du er nær kontakt til en smittet og skal testes eller venter på testresultat

Hvis du er i tvivl, hvis du har symptomer eller hvis du er syg, skal du kontakte SOSU H’s corona hotline.
Kan du være studieaktiv, får du fjernundervisning, hvis du er hjemme som følge af corona-relateret fravær.

Forebyg smittespredning - 6 gode råd

- Bliv hjemme, hvis du er syg
- Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
- Host eller nys i dit ærme
- Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen/skolen
- Hold afstand og bed andre tage hensyn

Mundbind

Du skal bære mundbind eller visir på SOSU H,  når du bevæger dig rundt på skolen. Du skal ikke have mundbind eller visir på, når du sidder i undervisningslokalerne.

Familie og venner har i øjeblikket ikke adgang til SOSU H

Denne regel gælder også på eksamensdage og sidste skoledag. Familie og venner skal vente uden for bygningerne.

Du skal følge skolens anvisninger

- Plakater med gode råd og anbefalinger
- Pile, stopskilte og afmærkninger på gange, trapper, borde og i klasserum
- Skilte med hvor mange personer, der må være i et lokale m.m.

Følg alle anvisninger og spørg en underviser eller en anden ansat, hvis du er i tvivl.