Orientering til elever om coronavirus

SOSU H følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme. Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden. Følg med her og på Facebook for opdatering om skolens generelle tiltag.

 

Skolen er genåbnet for alle elever 

Undervisningen er en blanding af fysisk tilstedeværelse og online undervisning. Du får nærmere besked af dine undervisere.

På skolen skal alle overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt, så vi passer godt på hinanden. Se hygiejneinstruks under Ofte stillede spørgsmål. 

 

Corona-hotline: 7226 6100

Hvis du har spørgsmål om din uddannelse i forbindelse med coronavirus, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at ringe på vores hotline mandag-fredag fra kl. 9-14

Du kan også sende en mail til corona@sosuh.dk – vi besvarer e-mails i samme tidsrum, som telefonen er åben.

 

Uddannelsesvejledningen er åben

Du kan kontakte vejledningen via telefon eller online. Se kontaktinfo her

Ofte stillede spørgsmål

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du blive hjemme, hvis du er syg.

Husk at melde dig syg efter gældende regler.

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du bliver syg.

Når du skal på skolen den kommende tid, gælder disse:

Hygiejneinstruks

Her finder du relevante links og vejledninger til de vigtigste it-platforme på SOSU H

I undervisningen

Netværk og print

Har du spørgsmål, der ikke løses af ovenstående, så kontakt din lokale it-support eller skriv til elevsupport@itcn.dk
Beskriv dit problem eller send evt. dit telefonnummer, og bed elevsupport kontakte dig.

 

Alle uddannelsesforløb starter som planlagt. Du får nærmere besked direkte.

 

D. 16. maj blev der lavet ny lov for prøveafholdelse. Det betyder, at:

  • Prøver i grundfag på grund- og hovedforløb er aflyst. Elevernes standpunktskarakterer ophøjes midlertidigt som prøvekarakter. Dette er gældende frem til sommerferien 2020.
  • Grundforløbseleverne går til prøve i det uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøven). Prøven afholdes individuelt. Grundet COVID-19 kan der ikke gennemføres gruppeprøver
  • Prøver i de uddannelsesspecifikke fag på social- og sundhedshjælper, social – og sundhedsassistent og pædagogisk assistent gennemføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Alle elever på hovedforløb gennemfører også deres afsluttende prøve som individuelt forløb. I lighed med grundforløbsprøven kan gruppeprøver heller ikke gennemføres her. Detaljer omkring prøveafholdelse udmeldes lokalt, efterhånden som prøverne planlægges.

Alle prøver planlægges med fysik fremmøde for elev og eksaminator. Censor kan evt. være tilkoblet virtuelt.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med medarbejdere på SOSU H, kan du benytte de sædvanlige mailadresser og telefonnumre.  

Du kan også benytte vores særlige corona-hotline telefonnummer og mailadresse, hvis det er coronarelaterede spørgsmål, som du ikke finder svar på her.  

Corona@sosuh.dk / 7226 6100 

Se her i hvilket tidsrum, der svares.