Hvad og hvordan?

Velkommen til gratis webinar på SOSU H.

Høre mere om hvordan du i daginstitutionen kan:

  • være mere lydhør overfor børns behov
  • forbedre evnen til at møde børn på børns egne præmisser
  • øge kvaliteten i samspil og relationer i arbejdet med børn

Vi har på webinaret fokus på følgende:

  • Ressourcer: en kilde til bedre fokus på at finde barnets styrker og potentiale
  • Refleksion: Få kontrol over din egen psykiske energi. Og få øje på den gensidige afhængighed, der er mellem vores tanker og handlinger.
  • Relationer: At føre, henføre eller bære. Relationen fører eller bærer barnet ind i det store fællesskab.

Webinaret taler ind i ICDPs (International Child Development program) anerkendte teori- og evidensbaserede program.