SOSU H udbyder grundforløb 2 til unge under 25 år som EUD og til voksne på + 25 år som EUV.  Grundforløb 2 mod SOSU-området kan desuden tages online.

På Grundforløb 2 arbejder du målrettet med fag specifikt rettet mod det hovedforløb, du skal på efter endt grundforløb.

Undervisningen er tilrettelagt i temaer og indeholder uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag.

Temaer på grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse

 • Læring
 • Glad og sikker på job
 • Sundhed og trivsel
 • Det pædagogiske arbejde
 • Ud i praksis
 • Institutionen i fremtiden

Vil du vide mere om uddannelsen til pædagogisk assistent, så klik her

Temaer på grundforløb 2 rettet mod SOSU uddannelserne

 • Læring
 • Aktivitet og sundhed
 • Et sundt arbejdsliv
 • Omsorg og rehabilitering
 • Velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler
 • Kommunikation som fagligt redskab
 • Fagperson på social- og sundhedsområdet
 • På vej mod SOSU uddannelsen til hjælper eller assistent

Vil du vide mere om uddannelsen til SOSU hjælper, så klik her

Vil du vide mere om uddannelsen til SOSU assistent, så klik her

Fakta

Grundforløb 2 er for dig, der har afsluttet grundforløb 1 eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Varighed: 5 måneder eller mindre. Har du relevant erfaring fra uddannelse eller arbejdsliv kan grundforløb 2 afkortes.

Adgangskrav: Du skal have bestået både dansk og matematik på 9. klasses niveau (G-niveau) med et karaktergennemsnit på mindst 02 for at blive optaget på grundforløbet.
Hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasse niveau, har du muligheden for at at deltage i en optagelsesprøve på SOSU H. Prøven er udarbejdet af Ministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.
Se video om optagelsesprøver her
Forud for hver optagelsesprøve udbyder SOSU H et 2-dages AMU kursus i grundlæggende faglig regning. Alle ansøgere, som inviteres til optagelsesprøve, bliver tilbudt kurset.

Særlige adgangskrav for pædagogisk assistentuddannelse:
På grundforløb 2 mod pædagogisk assistentuddannelse er der yderligere adgangsbegrænsning
Ved udvælgelsen af bedst kvalificerede lægges vægt på:
-Motivation for uddannelse og lyst til læring
-Generel viden om forventninger og krav
-Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initiativ til opgaveløsninger
-Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
-Samarbejdsevner
-Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker

Hvis du ikke har gået i folkeskolen er adgangskravene:  dansk DU/FVU4 og matematik FVU2. Kontakt vejledningen, hvis du er i tvivl.

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.