Du søger om ansættelse i den kommune, hvor du gerne vil være hovedforløbselev. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelseskonsulenten i kommunen.

Fakta

Varighed: 1 år og 2 måneder.
Adgangskrav: Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en uddannelsesaftale, før du kan starte på hovedforløbet.

Ofte stillede spørgsmål

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

 

Temaer

  • Borgeren i centrum
  • Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper
  • Den kompetente fagperson

Uddannelsesspecifikke fag

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Valgfag

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om, hvad du lærer og hvordan uddannelsen er tilrettelagt i den lokale undervisningsplan.

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

 

 

Få hjælp og svar her