Uddannelsesstart

Brøndby
12. august 2019/ ansøgningsfrist 1. juni 2019

Hillerød
12. august/ ansøgningsfrist 12. april
EUV1 PAU Hillerød 12. august 2019 / ansøgningsfrist 31. maj 2019

København
12. august/ ansøgningsfrist 12. april

 

 

Husk at udfylde og gemme kvoteansøgning, så du kan vedhæfte den din ansøgning på optagelse.dk

Ofte stillede spørgsmål

Vi behandler din ansøgning, når vi modtager den fra optagelse.dk. Du vil efterfølgende få en indkaldelse til en samtale, hvor vi vil tale om din mulighed for optagelse.

Behandlingstiden kan være forskellig alt efter, hvilken uddannelse du søger.

Bemærk at al kommunikation foregår via e-boks.

SOSU H er tildelt et begrænset antal GF2 pladser (en kvote) til ansøgere uden en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

For at komme i betragtning til en af SOSU H’s uddannelsespladser, skal du udfylde en særlig kvote-ansøgning.

Sådan gør du

Du skal sende din ansøgning via optagelse.dk og kan vedhæfte den særlige kvote-ansøgning til din generelle ansøgning.

Husk at gemme kvote-ansøgningen på din pc eller et usb-stick, når du har udfyldt, så du kan uploade det på optagelse.dk. Hvis du ikke udfylder kvote-ansøgningen på forhånd, sender vi den til dig efterfølgende, hvis du opfylder de generelle adgangskrav til uddannelsen. Kvote-ansøgningen skal returneres til SOSU H inden den fastsatte frist.

På baggrund af de to ansøgninger udvælges et antal ansøgere til samtale.  SOSU H optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

SOSU H vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  • De formelle adgangskrav til Grundforløb 2
  • Begrundelse og motivation for ansøgning
  • Uformelle kvalifikationer
  • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
  • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

Alle får en personlig uddannelsesplan inden de starter på grundforløb 2 eller hovedforløb. Den tager højde for dine erfaringer med job og uddannelse. Det betyder, at du fx kan få merit/godskrivning for relevant joberfaring eller tidligere uddannelse.

Eksempelvis får du 6 måneders godskrivning, hvis du er uddannet SOSU-hjælper og søger ind på uddannelsen til SOSU-assistent.

 

Er du over 25 år?

– på baggrund af din erhvervserfaring kan vi tilbyde realkompetencevurdering (RKV) i forhold til din ansøgning til grundforløb 2. Læs mere i det Ofte stillede spørgsmål; Merit – hvis du er over 25 år?

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring bruges overfor skolen eller arbejdgiver til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Det kan bruges til merit/godskrivning af skole eller praktikperioder. Tal med en vejleder inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring.

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent

Alle får en personlig uddannelsesplan inden de starter. Den tager højde for dine erfaringer med job og uddannelse. Det betyder, at du fx kan få merit/godskrivning for relevant joberfaring eller tidligere uddannelse.

Hvis du er over 25 år, kan vi på baggrund af din erhvervserfaring tilbyde realkompetencevurdering (RKV) i forhold til din ansøgning til grundforløb 2.

 

Hvad er en realkompetencevurdering? (RKV)

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige den viden og de færdigheder, som du har erhvervet gennem uddannelse, praksis erfaring, kurser, foreningsliv mv. En realkompetencevurdering kan give anledning til godskrivning/merit for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken

Sådan gør du: 

  1. Du søger ind på den uddannelse du ønsker på optagelse.dk
    Her skal du vedhæfte dokumentation for dine kompetencer.
  2. Vi indkalder dig til samtale, og en formel RKV ud fra din dokumenterede viden og arbejdserfaring
  3. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere vurdering, bliver du indkaldt til en hel dags realkompetencevurderingsforløb snarest muligt derefter.

Vi glæder os til at møde dig!

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring bruges overfor skolen eller arbejdgiver til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Det kan bruges til merit/godskrivning af skole eller praktikperioder. Tal med en vejleder inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring.

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent