Uddannelsesstart

Brøndby
3. februar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

Frederikssund
20. januar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

Gladsaxe
3. februar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

Helsingør
20. januar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

Herlev
3. februar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

Hillerød
29. oktober/ ansøgningsfrist 3. oktober 2019
20. januar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

København
29. oktober/ ansøgningsfrist 3. oktober 2019
20. januar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

GF 2 Online mod SOSU-hjælperuddannelsen
3. februar 2020/ ansøgningsfrist 12. december 2019

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi behandler din ansøgning, når vi modtager den fra optagelse.dk. Du vil efterfølgende få en indkaldelse til en samtale, hvor vi vil tale om din mulighed for optagelse.

Behandlingstiden kan være forskellig alt efter, hvilken uddannelse du søger.

Bemærk at al kommunikation foregår via e-boks.

Alle får en personlig uddannelsesplan inden de starter på grundforløb 2 eller hovedforløb. Den tager højde for dine erfaringer med job og uddannelse. Det betyder, at du fx kan få merit/godskrivning for relevant joberfaring eller tidligere uddannelse.

Eksempelvis får du 6 måneders godskrivning, hvis du er uddannet SOSU-hjælper og søger ind på uddannelsen til SOSU-assistent.

 

Er du over 25 år?

– på baggrund af din erhvervserfaring kan vi tilbyde realkompetencevurdering (RKV) i forhold til din ansøgning til grundforløb 2. Læs mere i det Ofte stillede spørgsmål; Merit – hvis du er over 25 år?

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring bruges overfor skolen eller arbejdgiver til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Det kan bruges til merit/godskrivning af skole eller praktikperioder. Tal med en vejleder inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring.

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent

Alle får en personlig uddannelsesplan inden de starter. Den tager højde for dine erfaringer med job og uddannelse. Det betyder, at du fx kan få merit/godskrivning for relevant joberfaring eller tidligere uddannelse.

Hvis du er over 25 år, kan vi på baggrund af din erhvervserfaring tilbyde realkompetencevurdering (RKV) i forhold til din ansøgning til grundforløb 2.

 

Hvad er en realkompetencevurdering? (RKV)

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige den viden og de færdigheder, som du har erhvervet gennem uddannelse, praksis erfaring, kurser, foreningsliv mv. En realkompetencevurdering kan give anledning til godskrivning/merit for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken

Sådan gør du: 

  1. Du søger ind på den uddannelse du ønsker på optagelse.dk
    Her skal du vedhæfte dokumentation for dine kompetencer.
  2. Vi indkalder dig til samtale, og en formel RKV ud fra din dokumenterede viden og arbejdserfaring
  3. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere vurdering, bliver du indkaldt til en hel dags realkompetencevurderingsforløb snarest muligt derefter.

Vi glæder os til at møde dig!

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring bruges overfor skolen eller arbejdgiver til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Det kan bruges til merit/godskrivning af skole eller praktikperioder. Tal med en vejleder inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring.

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent