Næste prøve

 • Dansk: d. 21. september 2022 kl. 8.30
 • Matematik: d. 21. september 2022 kl. 12.00

Prøverne afholdes: SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

 

Tilmelding

Har du fået et brev i digital post om, at du kan tilmelde dig til optagelsesprøve, gør du følgende:

 • Send os en mail via sikkermail her
 • I emnefeltet skriver du: Optagelsesprøve
 • I mailen skriver du: Jeg vil gerne tilmeldes optagelsesprøve i… 
 • Ved du, at du skal til prøve på særlige vilkår, så skriv det i mailen

Øvrige informationer

Niveauet i optagelsesprøverne svarer til folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøver i dansk og matematik.

Se eksempler på prøvesæt;

Optagelsesprøven i dansk varer 2 timer.

Prøven består af 3 dele:

 1. Læsning
 2. Retstavning
 3. Skriftlig fremstilling

Du har 40 minutter til hver del. Hver besvarelse skal afleveres efter de 40 minutter er gået.

Prøven gennemføres på papir.

Du skal selv medbringe blyant, viskelæder og kuglepen.

Det er tilladt at bruge egne noter ved prøven.

Du kan låne en dansk retskrivningsordbog på skolen.

Optagelsesprøven i matematik varer 2 timer.

Det er en samlet prøve i færdigheds- og problemregning.

Du skal selv medbringe

 • Lommeregner med 4 regnearter og kvadratrod
 • Lineal
 • Vinkelmåler
 • Skriveredskaber (blyant, viskelæder og kuglepen)

Du får udleveret en formelsamling sammen med prøven.

Prøven gennemføres på papir.

Du skal skrive mellemregningerne og ikke kun resultaterne. Resultatet uden mellemregning ses som fejl.

Det er tilladt at bruge egne noter ved prøven.

Du må ikke have adgang til internet under prøven

Derfor skal mobiltelefon, tablet og computer slukkes og lægges et anvist sted i lokale inden prøven begynder.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, er ordblind, eller hvis dansk er dit andetsprog, kan du gå til optagelsesprøve på særlige vilkår.

Du skal skrive i din tilmelding, at du ønsker en prøve på særlige vilkår og årsagen til det.

Du skal vedhæfte din ordblindetest, hvis du vil bruge læse-/skrive programmer under prøven.

Til optagelsesprøver gælder følgende regler: 

Du må ikke få hjælp fra andre til at besvare prøven.

Du må ikke hjælpe andre med at besvare prøven.

Du må ikke benytte andre hjælpemidler end dem er er beskrevet ovenfor, eller som du får stillet til rådighed på særlige vilkår.

Du må ikke have adgang til internettet.

Overtræder du reglerne, vil du blive bortvist fra prøven og du har brugt et af dine to prøveforsøg

 

For sent eller syg

Hvis du kommer for sent, kan du ikke gå til prøve den pågældende dag.

Hvis du er syg, skal du ringe eller skrive til uddannelsesvejledningen. Du vil blive tilbudt en ny prøvedato.

Dine besvarelse af optagelsesprøve bliver rettet og bedømt af en ekstern censor.

Prøven vurderes bestået/ikke bestået.

Prøven og en individuel samtale indgår i en samlet vurdering af, om du kan optages på den uddannelse, du har søgt ind på.

Du kan klage senest en uge efter, at du har modtaget resultatet af din prøve.

Du kan klage over prøveforløbet, hvis du ikke synes at prøven er forløbet korrekt.

Din klage skal være individuel, skriftlig og begrundet. Du skal udfylde en klagevejledning og sende den til klage@sosuh.dk

Du kan ikke klage over bedømmelsen af din prøve.

Du kan ikke klage hvis din prøve er bestået.